Συγκέντρωση διαλύματος


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Συγκέντρωση διαλύματος
คำบรรยาย Μετά τη χρήση της προσομοίωσης στο τέλος της διδακτικής ώρας οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να: - Συνδέουν τη συγκέντρωση με την ποσότητα mol και τον όγκο του διαλύματος - Να εξάγουν το μαθηματικό τύπο c=n/V
วิชา เคมี
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การบ้าน, การสาธิต, กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง, ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Greek
คำสำคัญ Διάλυμα, Συγκέντρωση, Χημεία
สถานการณ์จำลอง ความเข้นข้น


ผู้เขียน Konstantina Malamou
อีเมลล์ติดต่อ nmalamou@gmail.com
โรงเรียน/หน่วยงาน Protypo Gymnasio Zosimaia School
ส่งข้อมูลแล้ว 16/11/2017
อัพเดทข้อมูลแล้ว 16/11/2017