Συγκέντρωση διαλύματος


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)หัวข้อเรื่อง Συγκέντρωση διαλύματος
คำบรรยาย Μετά τη χρήση της προσομοίωσης στο τέλος της διδακτικής ώρας οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να: - Συνδέουν τη συγκέντρωση με την ποσότητα mol και τον όγκο του διαλύματος - Να εξάγουν το μαθηματικό τύπο c=n/V
วิชา เคมี
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การบ้าน, การสาธิต, กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง, ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Greek
คำสำคัญ Διάλυμα, Συγκέντρωση, Χημεία
สถานการณ์จำลอง ความเข้นข้น


ผู้เขียน Konstantina Malamou
อีเมลล์ติดต่อ nmalamou@gmail.com
โรงเรียน/หน่วยงาน Protypo Gymnasio Zosimaia School
ส่งข้อมูลแล้ว 16/11/2017
อัพเดทข้อมูลแล้ว 16/11/2017