Συγκέντρωση διαλύματος


Download all files as a compressed .zip


Title Συγκέντρωση διαλύματος
Description Μετά τη χρήση της προσομοίωσης στο τέλος της διδακτικής ώρας οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να: - Συνδέουν τη συγκέντρωση με την ποσότητα mol και τον όγκο του διαλύματος - Να εξάγουν το μαθηματικό τύπο c=n/V
Subject Chemistry
Level High School
Type Demonstration, Guided Activity, Homework, Lab
Duration 60 minutes
Answers Included No
Language Greek
Keywords Διάλυμα, Συγκέντρωση, Χημεία
Simulation(s) Konsentrasi


Author(s) Konstantina Malamou
School / Organization Protypo Gymnasio Zosimaia School
Date submitted 17/11/16
Date updated 17/11/16