Συγκέντρωση διαλύματος


Download all files as a compressed .zip


Title Συγκέντρωση διαλύματος
Description Μετά τη χρήση της προσομοίωσης στο τέλος της διδακτικής ώρας οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να: - Συνδέουν τη συγκέντρωση με την ποσότητα mol και τον όγκο του διαλύματος - Να εξάγουν το μαθηματικό τύπο c=n/V
Subject Chemistry
Level High School
Type Demonstration, Guided Activity, Homework, Lab
Duration 60 minutes
Answers Included No
Language Greek
Keywords Διάλυμα, Συγκέντρωση, Χημεία
Simulation(s) Konsentrasi


Author(s) Konstantina Malamou
Contact Email nmalamou@gmail.com
School / Organization Protypo Gymnasio Zosimaia School
Date submitted 17/11/16
Date updated 17/11/16