233 хайлтын үр дүн charles's law-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд