The gas laws


Download бүх файл архивлагдсан .zip


Гарчиг The gas laws
Тайлбар The gas laws. Charles (Regnault) -> p = constant Variables T -> V Gay-Lussac -> V = constant Variables T -> p Boyle(-Mariotte) -> T = constant V -> p Avogadro -> p= constant T = constant Variables N -> V
Судлагдахуун Физик, Хими
Түвшин Ахлах анги, Дунд анги
Төрөл Гэрийн даалгавар, Лаб
Үргэлжлэх хугацаа 60 минут
Багтаасан хариултууд Тийм
Хэл Англи
Түлхүүр үгс Avogadro law, Boyle-(Mariotte) law, Charles (Regnault) law, Gay-Lussac law
Загварчлал(ууд) Хийн Шинж (HTML5)


Зохиогч(д) Roland Van Kerschaver
Сургууль / Байгууллага Royal Atheneum Bruges
Баталсан өдөр 8/28/19
Шинэчилсэн өдөр 8/29/19