MS and HS TEK to Sim Alignment


Download бүх файл архивлагдсан .zip


Гарчиг MS and HS TEK to Sim Alignment
Тайлбар These files align simulations to the Texas Essential Knowledge and Skills (TEKS) for Science Grades 5-8, and High School -Biology, Chemistry and Physics. The word documents provide a condensed version of PhET sim and TEKS alignment and the Excel files provide additional key words that match TEKS with sims. These documents are the result of my own reviews and have not been peered reviewed. I hope you will find this useful.
Судлагдахуун Биологи, Физик, Хими
Түвшин Ахлах анги, Дунд анги
Төрөл Alignment
Багтаасан хариултууд Үгүй
Хэл Англи
Түлхүүр үгс TEK
Загварчлал(ууд) Хүчил-Суурийн Уусмал (HTML5), Acid-Base Solutions, Альфа Задрал, Талбай байгуулагч (HTML5), Арифметик (HTML5), Arithmetic, Атомын харилцан үйлчлэл (HTML5), Atomic Interactions, Тэнцвэрийн хууль (HTML5), Balancing Act, Химийн Тэгшитгэлийг Тэнцүүлэх (HTML5), Balancing Chemical Equations, Сав ба Энерги, Шаар ба цахилгаан статик (HTML5), Шаар ба цахилгаан статик, Бтарей ба эсэргүүцэл, батарейн хүчдэл, Бийрийн хуулийн Лаб (HTML5), Beer's Law Lab, Гэрлийн хугарал (HTML5), Гэрлийн Хугарал, Бетта Задрал, Хар биеийн Спектр (HTML5), Хар биеийн Спектор, Quantum Bound States, Бутархай тоо үүсгэх, Молекул байгуулах, Атом Угсрах (HTML5), Атом Байгуулах, Архимедийн хүч, Графикийн тооцоолол, Конденсаторын Лаборатори, Цахилгаан цэнэг болон орны шугам (HTML5), Цэнэгүүд ба Орон, Хувьсах ба Тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл, Хэлхээ угсрах иж бүрдэл(AC+DC), Вирталь лаборатори, Зөвхөн тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл, Зөвхөн тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл, Виртуал Лаб, Мөргөлдөөний Лаб, Өнгөний үзэгдэл (HTML5), Өнгө Харах, Концентрац (HTML5), Concentration, Дамжуулалт, Хоёр нүх ба , Муруйд Дөхөлт хийх, Дэвиссон-Жермер: Электрон Дифракц, Нягт, Неоны ламп ба Бусад Ионы Гэрэл, Идэх ба Хөдөлгөөн, Мөрөөдлийн Цахилгаан Орон, Electric Field Hockey, Энергийн Хэлбэрүүд ба Хувирлууд (HTML5), Энергийн Хэлбэрүүд ба Хувирал, Гулгагчийн Энергийн Парк, Дугуйт тэшүүрийн талбай (HTML5), Гулгагчийн Энергийн Парк: Үндсэн, Тооцоолол, Фарадейгийн Цахилгаан соронзон лаборатори, Фарадейн хууль (HTML5), Faraday's Law, Шингэний Даралт ба Урсгал, 1 Шулууны дагуух Хүч, Хүч ба хөдөлгөөн, Динамикийн үндэс (HTML5), Forces and Motion: Basics, Фурье: Долгион бүтээх (HTML5), Фурьей: Долгион хийх, Бутархайн Харьцуулалт (HTML5), Бутархайг Харгалзуул, Бутархайнууд Дотор, Үрэлт (HTML5), үрэлт, Хийн Шинж (HTML5), Хийн Шинж чанар, Gene Expression - The Basics, Гене Машин: Лак Оперон, Үүсгүүр, Геометр Оптик (HTML5), Геометр оптик, Мөсөн гол, Шулууны График (HTML5), Graphing Lines, Графикийн Томьёо, Гравитац Ба Орбит (HTML5), Таталцал ба Орбит, Гравитацийн хүчний лаборатори (HTML5), Gravity Force Lab, Хүлэмжийн Хийн Нөлөө, Устөрөгчийн Атомын Загвар, Изотоп ба Атомын Масс, Жон Травольт (HTML5), Жон Травольт, Цохны 2 хэмжээст Хөдөлгөөн, Лазерууд, Хамгийн бага Квадратын Регресс (HTML5), Саранд Газардагч, Соронзон ба Луужин, Соронзон ба Цахилгаан соронзон, Масс ба Пүрш (HTML5), Масс ба пүрш, Төөрөх Тоглоом, Эсийн Бүрхүүлийн Суваг, Микро долгион, Молийн хэмжээ (HTML5), Molarity, Molecular Motors, Molecule Polarity, Молекул Байгуулалт (HTML5), Molecule Shapes, Молекул байгуулалт: Үндсэн (HTML5), Molecule Shapes: Basics, Молекул ба Гэрэл  (HTML5), Molecules and Light, 2 Хэмжээст Хөдөлгөөн, Явж буй Хүн, Хялбаршуулсан MRI, Миний Нарын Систем, Байгалийн Селекц (HTML5), Байгалийн Селекци, Neuron, Хэвийн Горим, Цөмийн Хуваагдал, Омын хууль (HTML5), ohms-law, Квант Оптикийн хяналт , Optical Tweezers and Applications, Математик дүүжингийн лаборатори (HTML5), pendulum-lab, pH Хуваарь (HTML5), pH Scale, pH Хуваарь: Үндсэн (HTML5), Фотоцахилгаан Үзэгдэл, Тектоник Хавтан, Plinko Probability, Шидэгдсэн биеийн Хөдөлгөөн (HTML5), Projectile Motion, Квант тунель ба Долгионы багцууд, Квант Долгионы Интерференц, Цэнэгийн Цацраг, Радио Долгион ба Цахилгаан соронзон Орон, Цацраг идэвхт хугацаат Тоглоом, Ramp: Forces and Motion, Бодис, Бүтээгдэхүүн, Үлдэц (HTML5), Reactants, Products and Leftovers, Урвал ба Тооцоо, Дамжуулагчийн Эсэргүүцэл (HTML5), resistance-in-a-wire, Ресонанс, Эргэх Урвал, Цохны Хувьсгал, Rutherford Scattering, Хагас дамжуулагч, Хэлхээний Дохио, Давс ба Уусмал, Дуу, Материйн Төлөв (HTML5), States of Matter, Материйн Төлөв: Үндсэн (HTML5), States of Matter: Basics, Штерна-Герлахийн Туршилт, Stretching DNA, Сахар ба Давсны Уусмал, Налуу, Хүчний Момент, Даралтын Үйлчлэл (HTML5), Даралтын Үйлчлэл, Векторыг Нэмэх, Долгионы Интерференц (HTML5), Долгионы интерференци, Чавхдасны Долгион (HTML5), Wave on a String


Зохиогч(д) Elyse Zimmer
Сургууль / Байгууллага Educator
Баталсан өдөр 8/21/15
Шинэчилсэн өдөр 4/6/22