Ohm's Law


Download бүх файл архивлагдсан .zip


Гарчиг Ohm's Law
Тайлбар In this experiment the student will verify Ohm's Law by studying the relationship between the electric current passing through a resistance and the potential difference across it. Also by using Ohm's law student can find the equivalent resistance of the different combinations of resistors. Then student can distinguish between the Ohmic resistor and the non‐Ohmic resistor.
Судлагдахуун Физик
Түвшин Ахлах анги, Төгсөгчид - Дотор
Төрөл Remote Learning, Лаб
Үргэлжлэх хугацаа 120 минут
Багтаасан хариултууд Үгүй
Хэл Англи
Түлхүүр үгс Ammeter, Ohm's Law, Resistor, Rheostat - Variable Resistor, Voltmeter
Загварчлал(ууд) Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол Гүйдэл (HTML5), Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол гүйдэл - Виртуаль Лаб (HTML5)


Зохиогч(д) Omar Adwan
Сургууль / Байгууллага University of Sharjah
Баталсан өдөр 6/2/20
Шинэчилсэн өдөр 6/2/20