Ohm's Law


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Ohm's Law
Omtale In this experiment the student will verify Ohm's Law by studying the relationship between the electric current passing through a resistance and the potential difference across it. Also by using Ohm's law student can find the equivalent resistance of the different combinations of resistors. Then student can distinguish between the Ohmic resistor and the non‐Ohmic resistor.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lab, Remote Learning
Tid 120 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Ammeter, Ohm's Law, Resistor, Rheostat - Variable Resistor, Voltmeter
Simuleringar Circuit Construction Kit: DC (HTML5), Krinsbyggar (likestraum) (HTML5)


Forfattarar Omar Adwan
Skule / Organisasjon University of Sharjah
Lasta opp 02.06.20
Oppdatert 02.06.20