Ohm's Law


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Ohm's Law
Beskrivelse In this experiment the student will verify Ohm's Law by studying the relationship between the electric current passing through a resistance and the potential difference across it. Also by using Ohm's law student can find the equivalent resistance of the different combinations of resistors. Then student can distinguish between the Ohmic resistor and the non‐Ohmic resistor.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab, Remote Learning
Varighet 120 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Ammeter, Ohm's Law, Resistor, Rheostat - Variable Resistor, Voltmeter
Simuleringer DC-Kretskonstruksjon (HTML5), DC kretslaboratorium (HTML5)


Forfattere Omar Adwan
Skole / Organisasjon University of Sharjah
Lastet opp 02.06.20
Oppdatert 02.06.20