Багшлах эх сурвалж

Багшийн онцлог

Веберын Их Сургуулийн химийн профессор Тимоти Херзог түүний хичээлд хэрхэн PhET загварчлал ашигладаг талаар тайлбарлаж, ангийн түвшин, заах аргын хувьд сургах жишээнүүдийг өгдөг.


PhET ашиглах зөвлөмж
Үйл ажиллагааг харах
Таны Үйл ажиллагааг Хуваалцах