Εκπαιδευτικοί πόροι

Για Εκπαιδευτικούς

Ο Timothy Herzog, καθηγητής Χημείας στο Weber State University, συζητά για τη χρήση προσομοιώσεων PhET στην τάξη του και δίνει παραδείγματα που αφορούν σε διάφορα επίπεδα και θέματα.


Συμβουλές για την χρήση των PhET
Περιήγηση στις Δραστηριότητες
Διαμοιράστε τις Δραστηριότητές σας