Ohm's Law


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Ohm's Law
Popis In this experiment the student will verify Ohm's Law by studying the relationship between the electric current passing through a resistance and the potential difference across it. Also by using Ohm's law student can find the equivalent resistance of the different combinations of resistors. Then student can distinguish between the Ohmic resistor and the non‐Ohmic resistor.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Laboratórne cvičenie, Remote Learning
Trvanie 120 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Ammeter, Ohm's Law, Resistor, Rheostat - Variable Resistor, Voltmeter
Simulácia Stavebnica elektrických obvodov: jednosmerný prúd (HTML5), Stavebnica el. obvodov: jednosmerný prúd - laboratórium (HTML5)


Autor(i) Omar Adwan
Škola / Organizácia University of Sharjah
Dátum odoslania 2.6.2020
Dátum aktualizácie 2.6.2020