Electric Field Lab


Download бүх файл архивлагдсан .zip


Гарчиг Electric Field Lab
Тайлбар This lab will find the students developing a better understanding of electric fields. Students will find and compare the electric field around a charge. They will then use proportional reasoning to develop a deeper understanding of the inverse square law. Lasty they will gain additional practice on how to add electric field vectors.
Судлагдахуун Физик
Түвшин Ахлах анги, Төгсөгчид - Дотор
Төрөл Remote Learning, Гэрийн даалгавар, Лаб, Удирдамжтай үйл ажиллагаа, Хэлэлцүүлгийн Асуулга
Үргэлжлэх хугацаа 60 минут
Багтаасан хариултууд Үгүй
Хэл Англи
Түлхүүр үгс Coulomb's Law, Electric Field, Electric Forces, Vectors
Загварчлал(ууд) Цахилгаан цэнэг болон орны шугам (HTML5)


Зохиогч(д) David Wirth
Сургууль / Байгууллага Millennium High School Science Department
Баталсан өдөр 6/10/20
Шинэчилсэн өдөр 6/10/20