Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5


Download бүх файл архивлагдсан .zip


Гарчиг Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5
Тайлбар Compendio de preguntas de razonamiento para cada una de las simulaciones HTML5 (física, matemáticas y química) que pueden usarse para discusiones en el aula o como preguntas de tarea. Están clasificadas por simulación y de preguntas de menor a mayor complejidad. Es una traducción del trabajo de Amy Hanson
Судлагдахуун Астроном, Математик, Физик, Хими
Түвшин Ахлах анги, Бага анги, Дунд анги, Төгсөгч, Төгсөгчид - Дотор, Төгсөгчид - Тэргүүний
Төрөл Гэрийн даалгавар, Хэлэлцүүлгийн Асуулга
Багтаасан хариултууд Үгүй
Хэл Испани
Түлхүүр үгс preguntas razonamiento
Загварчлал(ууд) Хүчил-Суурийн Уусмал (HTML5), Талбай байгуулагч (HTML5), Арифметик (HTML5), Атомын харилцан үйлчлэл (HTML5), Тэнцвэрийн хууль (HTML5), Химийн Тэгшитгэлийг Тэнцүүлэх (HTML5), Шаар ба цахилгаан статик (HTML5), Бийрийн хуулийн Лаб (HTML5), Гэрлийн хугарал (HTML5), Атом Угсрах (HTML5), Цахилгаан цэнэг болон орны шугам (HTML5), Өнгөний үзэгдэл (HTML5), Концентрац (HTML5), Дугуйт тэшүүрийн талбай (HTML5), Фарадейн хууль (HTML5), Динамикийн үндэс (HTML5), Бутархайн Харьцуулалт (HTML5), Үрэлт (HTML5), Үйлдэл бүтээгч (HTML5), Шулууны График (HTML5), Гравитац Ба Орбит (HTML5), Гравитацийн хүчний лаборатори (HTML5), Гукийн хууль (HTML5), Изотопууд ба Атомын Масс (HTML5), Жон Травольт (HTML5), Хамгийн бага Квадратын Регресс (HTML5), Арвыг Үүсгэх (HTML5), Молийн хэмжээ (HTML5), Молекул Байгуулалт (HTML5), Молекул байгуулалт: Үндсэн (HTML5), Молекул ба Гэрэл  (HTML5), Нейрон (HTML5), Омын хууль (HTML5), pH Хуваарь (HTML5), pH Хуваарь: Үндсэн (HTML5), Plinko магадлалын түгэлт (HTML5), Бодис, Бүтээгдэхүүн, Үлдэц (HTML5), Дамжуулагчийн Эсэргүүцэл (HTML5), Резерфордын Сарнил (HTML5), Материйн Төлөв (HTML5), Материйн Төлөв: Үндсэн (HTML5), Тригно Аян (HTML5), Даралтын Үйлчлэл (HTML5), Нэгжийн харьцаа (HTML5), Чавхдасны Долгион (HTML5)


Зохиогч(д) Diana López
Сургууль / Байгууллага Instituto Politécnico Nacional
Баталсан өдөр 5/9/17
Шинэчилсэн өдөр 2/9/19