Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг.


Download бүх файл архивлагдсан .zip


Гарчиг Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based)
Тайлбар This is a pdf of my entire first semester physics(2013) PhET activities which include Kinematics, Energy, and Fluids. I have included this in the database to demonstrate how I use PhET sims in the context of my course. Some activities need to update to the new HTML5 PhET sims.
Судлагдахуун Физик
Түвшин Ахлах анги, Төгсөгчид - Дотор
Төрөл Гэрийн даалгавар, Лаб, Туршилт
Багтаасан хариултууд Үгүй
Хэл Англи
Түлхүүр үгс energy, fluid, inquiry, mechanics, motion, phet
Загварчлал(ууд) Сав ба Энерги, Шаар ба цахилгаан статик (HTML5), Шаар ба цахилгаан статик, Архимедийн хүч, Графикын Тооцоолол (HTML5), Графикийн тооцоолол, Цахилгаан цэнэг болон орны шугам (HTML5), Цэнэгүүд ба Орон, Хувьсах ба Тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл, Хэлхээ угсрах иж бүрдэл(AC+DC), Вирталь лаборатори, Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол Гүйдэл (HTML5), Зөвхөн тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл, Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол гүйдэл - Виртуаль Лаб (HTML5), Зөвхөн тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл, Виртуал Лаб, Мөргөлдөөний Лаб (HTML5), Мөргөлдөөний Лаб, Муруйг тодорхойлох (HTML5), Муруйд Дөхөлт хийх, Нягт (HTML5), Нягт, Electric Field Hockey, Гулгагчийн Энергийн Парк, Дугуйт тэшүүрийн талбай (HTML5), Гулгагчийн Энергийн Парк: Үндсэн, Тооцоолол, Фарадейгийн Цахилгаан соронзон лаборатори, Фарадейн хууль (HTML5), Faraday's Law, Хүч ба хөдөлгөөн, Динамикийн үндэс (HTML5), Forces and Motion: Basics, Фурье: Долгион бүтээх (HTML5), Фурьей: Долгион хийх, Үрэлт (HTML5), үрэлт, Хийн Шинж (HTML5), Хийн Шинж чанар, Геометр оптик, Гравитац Ба Орбит (HTML5), Таталцал ба Орбит, Гравитацийн хүчний лаборатори (HTML5), Gravity Force Lab, Гравитацын Хүч Лаб: Үндсэн (HTML5), Жон Травольт (HTML5), Жон Травольт, Цохны 2 хэмжээст Хөдөлгөөн, Масс ба Пүрш (HTML5), Масс ба пүрш, Төөрөх Тоглоом, Явж буй Хүн, Математик дүүжингийн лаборатори (HTML5), pendulum-lab, Шидэгдсэн биеийн Хөдөлгөөн (HTML5), Projectile Motion, Ramp: Forces and Motion, Ресонанс, Цохны Хувьсгал, Дуу, Материйн Төлөв (HTML5), States of Matter, Налуу, Даралтын Үйлчлэл (HTML5), Даралтын Үйлчлэл, Векторын Нийлбэр (HTML5), Векторыг Нэмэх, Долгионы Интерференц (HTML5), Долгионы интерференци, Чавхдасны Долгион (HTML5), Wave on a String


Зохиогч(д) Trish Loeblein
Сургууль / Байгууллага PhET
Баталсан өдөр 2/20/08
Шинэчилсэн өдөр 4/18/23