PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum


Download бүх файл архивлагдсан .zip


Гарчиг PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum
Тайлбар This document aligns an introductory or general chemistry curriculum with 47 PhET sims that can help teach various topics throughout the course. The topics and sub-topics are given for each sim, an sims are noted as "primary" (directly addressing the topic) or "supplemental" (supporting additional information for the topic). You can use this alignment as a reference guide when teaching with a few new sims each semester, or you can use them all at once!
Судлагдахуун Хими
Түвшин Ахлах анги, Төгсөгчид - Дотор
Төрөл Alignment
Багтаасан хариултууд Үгүй
Хэл Англи
Түлхүүр үгс chemistry, curriculum
Загварчлал(ууд) Хүчил-Суурийн Уусмал (HTML5), Acid-Base Solutions, Альфа Задрал, Атомын харилцан үйлчлэл (HTML5), Atomic Interactions, Химийн Тэгшитгэлийг Тэнцүүлэх (HTML5), Balancing Chemical Equations, Сав ба Энерги, Шаар ба цахилгаан статик (HTML5), Шаар ба цахилгаан статик, Бийрийн хуулийн Лаб (HTML5), Beer's Law Lab, Гэрлийн хугарал (HTML5), Гэрлийн Хугарал, Бетта Задрал, Хар биеийн Спектр (HTML5), Хар биеийн Спектор, Молекул байгуулах, Атом Угсрах (HTML5), Атом Байгуулах, Цахилгаан цэнэг болон орны шугам (HTML5), Цэнэгүүд ба Орон, Мөргөлдөөний Лаб (HTML5), Мөргөлдөөний Лаб, Өнгөний үзэгдэл (HTML5), Өнгө Харах, Концентрац (HTML5), Concentration, Дамжуулалт, Муруйд Дөхөлт хийх, Нягт, Неоны ламп ба Бусад Ионы Гэрэл, Энергийн Хэлбэрүүд ба Хувирлууд (HTML5), Энергийн Хэлбэрүүд ба Хувирал, Гулгагчийн Энергийн Парк, Хийн Шинж (HTML5), Хийн Шинж чанар, Хүлэмжийн Хийн Нөлөө, Устөрөгчийн Атомын Загвар, Изотоп ба Атомын Масс, Эсийн Бүрхүүлийн Суваг, Микро долгион, Молийн хэмжээ (HTML5), Molarity, Molecule Polarity, Молекул Байгуулалт (HTML5), Molecule Shapes, Молекул ба Гэрэл  (HTML5), Molecules and Light, Цөмийн Хуваагдал, pH Хуваарь (HTML5), pH Scale, Фотоцахилгаан Үзэгдэл, Квант Долгионы Интерференц, Цацраг идэвхт хугацаат Тоглоом, Бодис, Бүтээгдэхүүн, Үлдэц (HTML5), Reactants, Products and Leftovers, Урвал ба Тооцоо, Эргэх Урвал, Rutherford Scattering, Хагас дамжуулагч, Давс ба Уусмал, Материйн Төлөв (HTML5), States of Matter, Сахар ба Давсны Уусмал, Векторыг Нэмэх, Долгионы Интерференц (HTML5), Долгионы интерференци


Зохиогч(д) Julia Chamberlain
Сургууль / Байгууллага PhET
Баталсан өдөр 7/15/14
Шинэчилсэн өдөр 9/15/21