Mapping of PhET and IBDP Physics


Download бүх файл архивлагдсан .zip


Гарчиг Mapping of PhET and IBDP Physics
Тайлбар Mapping of PhET and IBDP Physics across all topics SL and HL
Судлагдахуун Физик
Түвшин Ахлах анги
Төрөл Alignment
Багтаасан хариултууд Үгүй
Хэл Англи
Түлхүүр үгс ibdp, mapping, physics
Загварчлал(ууд) Альфа Задрал, Атомын харилцан үйлчлэл (HTML5), Atomic Interactions, Тэнцвэрийн хууль (HTML5), Balancing Act, Шаар ба цахилгаан статик (HTML5), Шаар ба цахилгаан статик, Бтарей ба эсэргүүцэл, батарейн хүчдэл, Гэрлийн хугарал (HTML5), Гэрлийн Хугарал, Бетта Задрал, Хар биеийн Спектр (HTML5), Хар биеийн Спектор, Атом Угсрах (HTML5), Атом Байгуулах, Архимедийн хүч, Графикын Тооцоолол (HTML5), Графикийн тооцоолол, Конденсаторын Лаборатори, Конденсатортай лаборатори: Үндэс (HTML5), Цахилгаан цэнэг болон орны шугам (HTML5), Цэнэгүүд ба Орон, Хэлхээ угсрах иж бүрдэл(AC+DC), Вирталь лаборатори, Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол гүйдэл - Виртуаль Лаб (HTML5), Зөвхөн тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл, Виртуал Лаб, Мөргөлдөөний Лаб, Өнгөний үзэгдэл (HTML5), Өнгө Харах, Дамжуулалт, Кулоны Хууль (HTML5), Муруйд Дөхөлт хийх, Дэвиссон-Жермер: Электрон Дифракц, Мөрөөдлийн Цахилгаан Орон, Electric Field Hockey, Энергийн Хэлбэрүүд ба Хувирлууд (HTML5), Энергийн Хэлбэрүүд ба Хувирал, Гулгагчийн Энергийн Парк, Дугуйт тэшүүрийн талбай (HTML5), Гулгагчийн Энергийн Парк: Үндсэн, Фарадейгийн Цахилгаан соронзон лаборатори, Фарадейн хууль (HTML5), Faraday's Law, Шингэний Даралт ба Урсгал, 1 Шулууны дагуух Хүч, Хүч ба хөдөлгөөн, Динамикийн үндэс (HTML5), Forces and Motion: Basics, Фурье: Долгион бүтээх (HTML5), Фурьей: Долгион хийх, Үрэлт (HTML5), үрэлт, Хийн Шинж (HTML5), Хийн Шинж чанар, Үүсгүүр, Шулууны График (HTML5), Graphing Lines, Квадрат Функцын График (HTML5), Гравитац Ба Орбит (HTML5), Таталцал ба Орбит, Гравитацийн хүчний лаборатори (HTML5), Gravity Force Lab, Гукийн хууль (HTML5), Устөрөгчийн Атомын Загвар, Изотопууд ба Атомын Масс (HTML5), Изотоп ба Атомын Масс, Жон Травольт (HTML5), Жон Травольт, Лазерууд, Хамгийн бага Квадратын Регресс (HTML5), Соронзон ба Луужин, Соронзон ба Цахилгаан соронзон, Масс ба Пүрш (HTML5), Масс ба пүрш, Масс ба Пүрш: Үндсэн (HTML5), Төөрөх Тоглоом, Микро долгион, Молекул ба Гэрэл  (HTML5), Molecules and Light, 2 Хэмжээст Хөдөлгөөн, Явж буй Хүн, Миний Нарын Систем, Цөмийн Хуваагдал, Омын хууль (HTML5), ohms-law, Квант Оптикийн хяналт , Optical Tweezers and Applications, Математик дүүжингийн лаборатори (HTML5), pendulum-lab, Фотоцахилгаан Үзэгдэл, Шидэгдсэн биеийн Хөдөлгөөн (HTML5), Projectile Motion, Квант тунель ба Долгионы багцууд, Цацраг идэвхт хугацаат Тоглоом, Ramp: Forces and Motion, Дамжуулагчийн Эсэргүүцэл (HTML5), resistance-in-a-wire, Ресонанс, Цохны Хувьсгал, Резерфордын Сарнил (HTML5), Rutherford Scattering, Дуу, Налуу, Хүчний Момент, Тригно Аян (HTML5), Даралтын Үйлчлэл (HTML5), Даралтын Үйлчлэл, Нэгжийн харьцаа (HTML5), Векторыг Нэмэх, Долгионы Интерференц (HTML5), Долгионы интерференци, Чавхдасны Долгион (HTML5), Wave on a String


Зохиогч(д) Jaya Ramchandani
Сургууль / Байгууллага UWC ISAK Japan
Баталсан өдөр 5/17/19
Шинэчилсэн өдөр 4/18/23