Hooke's Law


Download бүх файл архивлагдсан .zip


Гарчиг Hooke's Law
Тайлбар
Судлагдахуун Физик
Түвшин Ахлах анги, Төгсөгчид - Дотор
Төрөл Гэрийн даалгавар, Лаб
Үргэлжлэх хугацаа 120 минут
Багтаасан хариултууд Үгүй
Хэл Перс
Түлхүүр үгс Hooke's Law-Potential Energy, displacement, spring constant
Загварчлал(ууд) Гукийн хууль (HTML5)


Зохиогч(д) Dr. Nafiseh Nasr
Сургууль / Байгууллага Shahid Beheshti University
Баталсан өдөр 12/18/20
Шинэчилсэн өдөр 12/18/20