PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017)


Download бүх файл архивлагдсан .zip


Гарчиг PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017)
Тайлбар Selección de simulaciones PhET para cubrir los objetivos de aprendizaje de los programas de la DGB (los 6 semestres) para las asignaturas de Matemáticas, Física y Química (incluyendo temas selectos) y Cálculo.
Судлагдахуун Математик, Физик, Хими
Түвшин Ахлах анги, Төгсөгчид - Дотор
Төрөл Alignment
Үргэлжлэх хугацаа 60 минут
Багтаасан хариултууд Үгүй
Хэл Испани
Түлхүүр үгс Física, Matemáticas, Química
Загварчлал(ууд) Хүчил-Суурийн Уусмал (HTML5), Талбай байгуулагч (HTML5), Талбайн загварын Алгебр (HTML5), Талбайн Загварын Үржвэр (HTML5), Арифметик (HTML5), Атомын харилцан үйлчлэл (HTML5), Тэнцвэрийн хууль (HTML5), Химийн Тэгшитгэлийг Тэнцүүлэх (HTML5), Шаар ба цахилгаан статик (HTML5), Бтарей ба эсэргүүцэл, батарейн хүчдэл, Бийрийн хуулийн Лаб (HTML5), Гэрлийн хугарал (HTML5), Бутархай тоо үүсгэх, Атом Угсрах (HTML5), Архимедийн хүч, Графикын Тооцоолол (HTML5), Графикийн тооцоолол, Конденсаторын Лаборатори, Конденсатортай лаборатори: Үндэс (HTML5), Цахилгаан цэнэг болон орны шугам (HTML5), Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол Гүйдэл (HTML5), Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол гүйдэл - Виртуаль Лаб (HTML5), Мөргөлдөөний Лаб, Концентрац (HTML5), Дамжуулалт, Кулоны Хууль (HTML5), Муруйг тодорхойлох (HTML5), Нягт, Нэвчилт (HTML5), Electric Field Hockey, Энергийн Хэлбэрүүд ба Хувирлууд (HTML5), Дугуйт тэшүүрийн талбай (HTML5), Тэнцэтгэл Судлах (HTML5), Тэнцэтгэл Судлах: Хоёр Хувьсагч (HTML5), Шуурхай Өөрчлөх (HTML5), Фарадейгийн Цахилгаан соронзон лаборатори, Фарадейн хууль (HTML5), Шингэний Даралт ба Урсгал, 1 Шулууны дагуух Хүч, Динамикийн үндэс (HTML5), Forces and Motion: Basics, Үрэлт (HTML5), Үйлдэл бүтээгч (HTML5), Хийн Шинж (HTML5), Хийтэй Танилц (HTML5), Үүсгүүр, Геометр оптик, Шулууны График (HTML5), Квадрат Функцын График (HTML5), Графикийн Томьёо, Налуу-Хэрчимийн График (HTML5), Гравитац Ба Орбит (HTML5), Гравитацийн хүчний лаборатори (HTML5), Гукийн хууль (HTML5), Устөрөгчийн Атомын Загвар, Изотопууд ба Атомын Масс (HTML5), Жон Травольт (HTML5), Хамгийн бага Квадратын Регресс (HTML5), Соронзон ба Луужин, Соронзон ба Цахилгаан соронзон, Масс ба Пүрш (HTML5), Молийн хэмжээ (HTML5), Молекулын Туйлшрал (HTML5), Молекул Байгуулалт (HTML5), Явж буй Хүн, Миний Нарын Систем, Хэвийн Горим, Омын хууль (HTML5), ohms-law, Математик дүүжингийн лаборатори (HTML5), pH Хуваарь (HTML5), Plinko магадлалын түгэлт (HTML5), Шидэгдсэн биеийн Хөдөлгөөн (HTML5), Радио Долгион ба Цахилгаан соронзон Орон, Ramp: Forces and Motion, Бодис, Бүтээгдэхүүн, Үлдэц (HTML5), Урвал ба Тооцоо, Дамжуулагчийн Эсэргүүцэл (HTML5), Цохны Хувьсгал, Резерфордын Сарнил (HTML5), Давс ба Уусмал, Дуу, Материйн Төлөв (HTML5), Сахар ба Давсны Уусмал, Налуу, Хүчний Момент, Тригно Аян (HTML5), Даралтын Үйлчлэл (HTML5), Нэгжийн харьцаа (HTML5), Векторын Нийлбэр (HTML5), Векторын Нийлбэр: Томъёо (HTML5), Долгионы Интерференц (HTML5), Чавхдасны Долгион (HTML5), Долгион Танилц (HTML5)


Зохиогч(д) Diana López
Сургууль / Байгууллага PhET Interactive Simulations
Баталсан өдөр 3/31/20
Шинэчилсэн өдөр 4/18/23