Dynamics (Gr11) Unit End Exploration


Download бүх файл архивлагдсан .zip


Гарчиг Dynamics (Gr11) Unit End Exploration
Тайлбар I wanted my grade 11 students to understand some key concepts for: universal gravitation, friction, and Hooke's Law (springs). So, I combined all three into one simple worksheet looking at three different simulations with an iPad cart we have. I have used it at the end of the unit when we have begun to do review for a test.
Судлагдахуун Физик
Түвшин Ахлах анги, Төгсөгчид - Дотор
Төрөл Гэрийн даалгавар, Туршилт, Удирдамжтай үйл ажиллагаа
Үргэлжлэх хугацаа 60 минут
Багтаасан хариултууд Үгүй
Хэл Англи
Түлхүүр үгс friction, gravitation, gravity, hooke's, spring, springs
Загварчлал(ууд) Динамикийн үндэс (HTML5), Гравитацийн хүчний лаборатори (HTML5), Гукийн хууль (HTML5)


Зохиогч(д) John Mohr
Сургууль / Байгууллага Surrey School District - Lord Tweedsmuir Secondary School
Баталсан өдөр 11/8/17
Шинэчилсэн өдөр 11/8/17