ไทย (Тай)

Хүчил-Суурийн Уусмал (HTML5) HTML สารละลายกรด-เบส (HTML5) Download Run now
- Java สารละลายกรด-เบส Download Run now
Альфа Задрал Java การสลายตัวให้อนุภาคแอลฟา Download Run now
- Java อันตรกิริยาระหว่างอะตอม Download Run now
Тэнцвэрийн хууль (HTML5) HTML ทำให้สมดุล (HTML5) Download Run now
- Java ทำให้สมดุล Download Run now
Химийн Тэгшитгэлийг Тэнцүүлэх (HTML5) HTML การดุลสมการเคมี (HTML5) Download Run now
- Java การดุลสมการเคมี Download Run now
Шаар ба цахилгаан статик Java ลูกโป่ง กับ ไฟฟ้าสถิต Download Run now
Сав ба Энерги Java บัลลูนกับการลอยตัว Download Run now
Шаар ба цахилгаан статик (HTML5) HTML บอลลูนและไฟฟ้าสถิตย์ (HTML5) Download Run now
Долгионы бүтэц Java โครงสร้างที่เป็นวง Download Run now
Бтарей ба эсэргүүцэл Java วงจรแบตเตอรี่และตัวต้านทาน Download Run now
батарейн хүчдэл Java ความต่างศักย์ไฟฟ้าของถ่านไฟฉาย Download Run now
Бийрийн хуулийн Лаб (HTML5) HTML ปฏิบัติการทดลองกฏของเบียร์ (HTML5) Download Run now
- Java การทดลองกฎของเบียร์ Download Run now
Гэрлийн хугарал (HTML5) HTML แสงที่หักเห (HTML5) Download Run now
Гэрлийн Хугарал Java การหักเหแสง Download Run now
Бетта Задрал Java การสลายตัวให้อนุภาคบีตา Download Run now
Хар биеийн Спектр (HTML5) HTML สเปกตรัมของวัตถุดำ (HTML5) Download Run now
Хар биеийн Спектор Flash การแผ่รังสีของวัตถุดำ Download Run now
Quantum Bound States Java ควอนตัมสถานะยึดเหนี่ยว Download Run now
Бутархай тоо үүсгэх Java เกมสร้างเศษส่วน Download Run now
Молекул байгуулах Java สร้างโมเลกุล Download Run now
Атом Угсрах (HTML5) HTML สร้างอะตอม (HTML5) Download Run now
Атом Байгуулах Java สร้างอะตอม Download Run now
Архимедийн хүч Flash การลอยตัวในของเหลว Download Run now
Конденсаторын Лаборатори Java การทดลองตัวเก็บประจุ Download Run now
Конденсатортай лаборатори: Үндэс (HTML5) HTML การดลองตัวเก็บประจุ: ขั้นต้น (HTML5) Download Run now
Цэнэгүүд ба Орон Flash ประจุและสนามไฟฟ้า Download Run now
Хувьсах ба Тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл Java ชุดการทดลองวิทยาศาตร์ วงไฟฟ้า สหรับเเด็ก Download Run now
Хэлхээ угсрах иж бүрдэл(AC+DC), Вирталь лаборатори Java การทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริง วงจรไฟฟ้าKit (AC + DC), Download Run now
Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол Гүйдэл (HTML5) HTML ชุดเครื่องมือต่อวงจรไฟฟ้า: กระแสตรง (HTML5) Download Run now
Зөвхөн тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл Java ชุดวงจรไฟฟ้าสำหรับเด็ก Download Run now
Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол гүйдэл - Виртуаль Лаб (HTML5) HTML ชุดคิทวงจรไฟฟ้ากระแสตรง (HTML5) Download Run now
Зөвхөн тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл, Виртуал Лаб Java การทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริง วงจรไฟฟ้ากระแสตรง Download Run now
Мөргөлдөөний Лаб Flash การชน Download Run now
Өнгөний үзэгдэл (HTML5) HTML การมองแสงสี (HTML5) Download Run now
Өнгө Харах Java การมองแสงสี Download Run now
Концентрац (HTML5) HTML ความเข้มข้น (HTML5) Download Run now
- Java ความเข้นข้น Download Run now
Дамжуулалт Java การนำไฟฟ้า Download Run now
Хоёр нүх ба Java บ่อคู่ และพันธะโคเวเลนต์ Download Run now
Дэвиссон-Жермер: Электрон Дифракц Java Davisson-Germer: การเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอน Download Run now
Нягт Flash ความหนาแน่น Download Run now
Неоны ламп ба Бусад Ионы Гэрэл Java หลอดนีออนและหลอดดิสชาร์จแบบอืนๆ Download Run now
Идэх ба Хөдөлгөөн Java การรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย Download Run now
Мөрөөдлийн Цахилгаан Орон Java สนามไฟฟ้าในจินตนาการ Download Run now
Electric Field Hockey Java ฮอกกี้สนามไฟฟ้า Download Run now
Энергийн Хэлбэрүүд ба Хувирлууд (HTML5) HTML รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงของพลังงาน (HTML5) Download Run now
Энергийн Хэлбэрүүд ба Хувирал Java รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน Download Run now
Гулгагчийн Энергийн Парк Java พลังงานกับการเล่นสเก็ตบอร์ด Download Run now
Дугуйт тэшүүрийн талбай (HTML5) HTML พลังงานจากการเล่นสเก็ต: พื้นฐาน (HTML5) Download Run now
Гулгагчийн Энергийн Парк: Үндсэн Java พลังงานกับการเล่นสเก็ตบอร์ด: พื้นฐาน Download Run now
Фарадейгийн Цахилгаан соронзон лаборатори Java การทดลองแม่เหล็กไฟฟ้าของฟาราเดย์ Download Run now
Фарадейн хууль (HTML5) HTML กฏของฟาราเดย์ (HTML5) Download Run now
- Flash กฎของฟาราเดย์ Download Run now
Шингэний Даралт ба Урсгал Java ความดันในของไหลและการไหล Download Run now
1 Шулууны дагуух Хүч Java แรงใน 1 มิติ Download Run now
Хүч ба хөдөлгөөн Java แรงและการเคลื่อนที่ Download Run now
Динамикийн үндэс (HTML5) HTML แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน (HTML5) Download Run now
- Java แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน Download Run now
Бутархайг Харгалзуул Java จับคู่เศษส่วน Download Run now
Бутархайнууд Дотор Java สนุกกับเศษส่วน Download Run now
Үрэлт (HTML5) HTML แรงเสียดทาน (HTML5) Download Run now
үрэлт Flash แรงเสียดทาน Download Run now
Хийн Шинж чанар Java คุณสมบัติของแก๊ส Download Run now
- Java การแสดงออกของยีน - พื้นฐาน Download Run now
Гене Машин: Лак Оперон Java การทำงานของยีน: Lac operon Download Run now
Үүсгүүр Java ไดนาโม Download Run now
Геометр оптик Flash ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต Download Run now
Мөсөн гол Java ธารน้ำแข็ง Download Run now
Гравитац Ба Орбит (HTML5) HTML ความโน้มถ่วงและวงโคจร (HTML5) Download Run now
Таталцал ба Орбит Java ความโน้มถ่วงและวงโคจร Download Run now
- Java แรงดึงดูดระหว่างมวล Download Run now
Хүлэмжийн Хийн Нөлөө Java ปรากฎการณ์เรือนกระจก Download Run now
Гукийн хууль (HTML5) HTML กฏของ Hooke (HTML5) Download Run now
Устөрөгчийн Атомын Загвар Java แบบจำลองอะตอมไฮโดรเจน Download Run now
Изотоп ба Атомын Масс Java ไอโซโทป และมวลอะตอม Download Run now
Цохны 2 хэмжээст Хөдөлгөөн Java การเคลื่อนที่ของแมลงเต่าทอง 2D Download Run now
Лазерууд Java เลเซอร์ Download Run now
Саранд Газардагч Flash Lunar Lander Download Run now
Соронзон ба Луужин Java แม่เหล็กและเข็มทิศ Download Run now
Соронзон ба Цахилгаан соронзон Java แม่เหล็กและแม่เหล็กไฟฟ้า Download Run now
Масс ба Пүрш (HTML5) HTML มวลและสปริง (HTML5) Download Run now
Масс ба пүрш Flash มวล & สปริง Download Run now
Төөрөх Тоглоом Java เกมเขาวงกต Download Run now
Эсийн Бүрхүүлийн Суваг Java ช่องของเยื่อหุ้มเซลล์ Download Run now
Микро долгион Java ไมโครเวฟ Download Run now
Молийн хэмжээ (HTML5) HTML โมลาริตี (HTML5) Download Run now
- Java โมลาริตี Download Run now
Molecular Motors Java Molecular Motors Download Run now
- Java สภาพขั้วของโมเลกุล Download Run now
Молекул ба Гэрэл  (HTML5) HTML โมเลกุลและแสงขาว (HTML5) Download Run now
- Java โมเลกุลและแสง Download Run now
Молекул Байгуулалт (HTML5) HTML รูปร่างโมเลกุล (HTML5) Download Run now
- Java รูปร่างโมเลกกุล Download Run now
Молекул байгуулалт: Үндсэн (HTML5) HTML รูปร่างโมเลกุล: พื้นฐาน (HTML5) Download Run now
- Java รูปร่างโมเลกุลพื้นฐาน Download Run now
2 Хэмжээст Хөдөлгөөн Java การเคลื่อนที่ใน 2 มิติ Download Run now
Явж буй Хүн Java การเคลื่อนที่ Download Run now
Хялбаршуулсан MRI Java แบบจำลอง MRI Download Run now
Миний Нарын Систем Flash ระบบสุริยะ Download Run now
Байгалийн Селекци Java การคัดเลือกตามธรรมชาติ Download Run now
Нейрон (HTML5) HTML เซลล์ประสาท (HTML5) Download Run now
- Java เซลล์ประสาท Download Run now
Хэвийн Горим Flash โหมดปกติ Download Run now
Цөмийн Хуваагдал Java นิวเคลียร์ฟิชชัน Download Run now
Омын хууль (HTML5) HTML กฏของโอห์ม (HTML5) Download Run now
ohms-law Flash กฎของโอห์ม Download Run now
Квант Оптикийн хяналт Java การควบคุม Optical Quantum Download Run now
Optical Tweezers and Applications Java Optical Tweezers and Applications Download Run now
Математик дүүжингийн лаборатори (HTML5) HTML ปฏิบัติการลูกตุ้มนาฬิกา (HTML5) Download Run now
pendulum-lab Flash การทดลองการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา Download Run now
Фотоцахилгаан Үзэгдэл Java ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก Download Run now
pH Хуваарь (HTML5) HTML ค่า pH (HTML5) Download Run now
- Java ค่า pH Download Run now
pH Хуваарь: Үндсэн (HTML5) HTML ค่า pH: พื้นฐาน (HTML5) Download Run now
Тектоник Хавтан Java การแปรสัณฐานแผ่นธรณีภาค Download Run now
Шидэгдсэн биеийн Хөдөлгөөн (HTML5) HTML การเคลื่อนที่แบบพรอเจกไตล์ (HTML5) Download Run now
- Flash การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ Download Run now
Хамаарлын Тоглоомын талбай (HTML5) HTML เล่นกับสัดส่วน (HTML5) Download Run now
Квант тунель ба Долгионы багцууд Java อุโมงค์ควอนตัมและกลุ่มคลื่น Download Run now
Квант Долгионы Интерференц Java การแทรกสอดของคลื่นแบบควอนตัม Download Run now
Цэнэгийн Цацраг Flash การแผ่รังสีของประจุ Download Run now
Цацраг идэвхт хугацаат Тоглоом Java เกมหาอายุโดยใช้กัมมันตภาพรังสี Download Run now
Радио Долгион ба Цахилгаан соронзон Орон Java คลื่นวิทยุ & สนามแม่เหล็กไฟฟ้า Download Run now
Ramp: Forces and Motion Java พื้นเอียง: แรงและการเคลื่อนที่ Download Run now
Бодис, Бүтээгдэхүүн, Үлдэц (HTML5) HTML สารตั้งต้น, ผลิตภัณฑ์, และสารคงเหลือ (HTML5) Download Run now
- Java สารตั้งต้น, ผลิตภัณฑ์ และสารเหลือ Download Run now
Урвал ба Тооцоо Java ปฏิกิริยาและอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี Download Run now
resistance-in-a-wire Flash ความต้านทานในเส้นลวด Download Run now
Ресонанс Flash การสั่นพ้อง Download Run now
Эргэх Урвал Java ปฎิกริยาย้อนกลับ Download Run now
Цохны Хувьсгал Java Ladybug Revolution Download Run now
- Java การกระเจิงของรัทเทอร์ฟอร์ด Download Run now
Хагас дамжуулагч Java สารกึ่งตัวนำ Download Run now
Хэлхээний Дохио Java วงจรสัญญาณ Download Run now
Давс ба Уусмал Java เกลือและการละลาย Download Run now
Дуу Java เสียง Download Run now
Материйн Төлөв (HTML5) HTML สถานะของสสาร (HTML5) Download Run now
- Java สถานะของสาร Download Run now
Материйн Төлөв: Үндсэн (HTML5) HTML สถานะของสาร: เบื้องต้น (HTML5) Download Run now
- Java สถานะของสาร: พื้นฐาน Download Run now
Штерна-Герлахийн Туршилт Flash การทดลองของสเติร์น-เกอร์แลค Download Run now
Stretching DNA Java Stretching DNA Download Run now
Сахар ба Давсны Уусмал Java สารละลายน้ำตาลและเกลือ Download Run now
Налуу Java ทางลาด Download Run now
Хүчний Момент Java ทอร์ค(แรงบิด) Download Run now
Жон Травольт Java จอห์น ทราโวลท์เทจ Download Run now
Даралтын Үйлчлэл (HTML5) HTML แรงดันในของเหลว (HTML5) Download Run now
Даралтын Үйлчлэл Java ภายใต้ความดัน Download Run now
Векторын Нийлбэр (HTML5) HTML การรวมเวกเตอร์ (HTML5) Download Run now
Векторыг Нэмэх Flash การรวมเวคเตอร์ Download Run now
Долгионы Интерференц (HTML5) HTML การแทรกสอดของคลื่น (HTML5) Download Run now
Долгионы интерференци Java การแทรกสอดของคลื่น Download Run now
Чавхдасны Долгион (HTML5) HTML คลื่นในเส้นเชือก (HTML5) Download Run now
- Flash คลื่นในเส้นเชือก Download Run now
Долгион Танилц (HTML5) HTML คลื่นเบื้องต้น (HTML5) Download Run now

Тай загварчлал хараахан орчуулагдаагүй байна

Үлдсэн загварчлалуудыг PhET Орчуулгын Багаж ашиглан орчуулж болно.