ไทย (التايلندية)

- HTML สารละลายกรด-เบส (HTML5) Download Run now
- Java สารละลายกรด-เบส Download Run now
تحلل ألفا Java การสลายตัวให้อนุภาคแอลฟา Download Run now
التفاعلات الذرية Java อันตรกิริยาระหว่างอะตอม Download Run now
- HTML ทำให้สมดุล (HTML5) Download Run now
- Java ทำให้สมดุล Download Run now
- HTML การดุลสมการเคมี (HTML5) Download Run now
- Java การดุลสมการเคมี Download Run now
Balloons and Static Electricity Java ลูกโป่ง กับ ไฟฟ้าสถิต Download Run now
المناطيد والطفو Java บัลลูนกับการลอยตัว Download Run now
- HTML บอลลูนและไฟฟ้าสถิตย์ (HTML5) Download Run now
تركيب النطاق Java โครงสร้างที่เป็นวง Download Run now
- Java วงจรแบตเตอรี่และตัวต้านทาน Download Run now
جهد البطارية Java ความต่างศักย์ไฟฟ้าของถ่านไฟฉาย Download Run now
- HTML ปฏิบัติการทดลองกฏของเบียร์ (HTML5) Download Run now
- Java การทดลองกฎของเบียร์ Download Run now
- HTML แสงที่หักเห (HTML5) Download Run now
- Java การหักเหแสง Download Run now
تحلل بيتا Java การสลายตัวให้อนุภาคบีตา Download Run now
- Flash การแผ่รังสีของวัตถุดำ Download Run now
حالات الربط الكمي Java ควอนตัมสถานะยึดเหนี่ยว Download Run now
بناء كسر Java เกมสร้างเศษส่วน Download Run now
- Java สร้างโมเลกุล Download Run now
- HTML สร้างอะตอม (HTML5) Download Run now
- Java สร้างอะตอม Download Run now
الطفو Flash การลอยตัวในของเหลว Download Run now
- Java การทดลองตัวเก็บประจุ Download Run now
- HTML การดลองตัวเก็บประจุ: ขั้นต้น (HTML5) Download Run now
الشحنات والمجالات Flash ประจุและสนามไฟฟ้า Download Run now
- Java ชุดการทดลองวิทยาศาตร์ วงไฟฟ้า สหรับเเด็ก Download Run now
- Java การทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริง วงจรไฟฟ้าKit (AC + DC), Download Run now
- HTML ชุดเครื่องมือต่อวงจรไฟฟ้า: กระแสตรง (HTML5) Download Run now
- Java ชุดวงจรไฟฟ้าสำหรับเด็ก Download Run now
- Java การทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริง วงจรไฟฟ้ากระแสตรง Download Run now
- Flash การชน Download Run now
- HTML การมองแสงสี (HTML5) Download Run now
- Java การมองแสงสี Download Run now
- HTML ความเข้มข้น (HTML5) Download Run now
- Java ความเข้นข้น Download Run now
التوصيلية Java การนำไฟฟ้า Download Run now
الأبار المضاعفة والترابط الإسهامي Java บ่อคู่ และพันธะโคเวเลนต์ Download Run now
- Java Davisson-Germer: การเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอน Download Run now
الكثافة Flash ความหนาแน่น Download Run now
- Java หลอดนีออนและหลอดดิสชาร์จแบบอืนๆ Download Run now
- Java การรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย Download Run now
- Java สนามไฟฟ้าในจินตนาการ Download Run now
لعبة الهوكي الكهربائية - مستلة من عمل روث تشابي Java ฮอกกี้สนามไฟฟ้า Download Run now
- Java รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน Download Run now
منتزه الطاقة للتزحلق Java พลังงานกับการเล่นสเก็ตบอร์ด Download Run now
Energy Skate Park: Basics Java พลังงานกับการเล่นสเก็ตบอร์ด: พื้นฐาน Download Run now
- Java การทดลองแม่เหล็กไฟฟ้าของฟาราเดย์ Download Run now
- HTML กฏของฟาราเดย์ (HTML5) Download Run now
قانون فاراداي Flash กฎของฟาราเดย์ Download Run now
- Java ความดันในของไหลและการไหล Download Run now
- Java แรงใน 1 มิติ Download Run now
- Java แรงและการเคลื่อนที่ Download Run now
مبادئ القوة و الحركة (HTML5) HTML แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน (HTML5) Download Run now
مبادئ القوة و الحركة Java แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน Download Run now
مطابقة الكسر Java จับคู่เศษส่วน Download Run now
مقدمة للكسور Java สนุกกับเศษส่วน Download Run now
الاحتكاك (HTML5) HTML แรงเสียดทาน (HTML5) Download Run now
الاحتكاك Flash แรงเสียดทาน Download Run now
خواص الغاز Java คุณสมบัติของแก๊ส Download Run now
- Java การแสดงออกของยีน - พื้นฐาน Download Run now
مصنعة الجينات: اللاك أوبريون Java การทำงานของยีน: Lac operon Download Run now
- Java ไดนาโม Download Run now
- Flash ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต Download Run now
- Java ธารน้ำแข็ง Download Run now
الجاذبية والمدارات Java ความโน้มถ่วงและวงโคจร Download Run now
معمل قوة الجذب Java แรงดึงดูดระหว่างมวล Download Run now
- Java ปรากฎการณ์เรือนกระจก Download Run now
- HTML กฏของ Hooke (HTML5) Download Run now
- Java แบบจำลองอะตอมไฮโดรเจน Download Run now
- Java ไอโซโทป และมวลอะตอม Download Run now
- Java การเคลื่อนที่ของแมลงเต่าทอง 2D Download Run now
الليزر Java เลเซอร์ Download Run now
مركبة الهبوط القمرية Flash Lunar Lander Download Run now
- Java แม่เหล็กและเข็มทิศ Download Run now
- Java แม่เหล็กและแม่เหล็กไฟฟ้า Download Run now
الكتل والزنبرك Flash มวล & สปริง Download Run now
- Java เกมเขาวงกต Download Run now
قنوات الغشاء الخلوي Java ช่องของเยื่อหุ้มเซลล์ Download Run now
الميكروويف Java ไมโครเวฟ Download Run now
- HTML โมลาริตี (HTML5) Download Run now
- Java โมลาริตี Download Run now
محرك الجزيئات Java Molecular Motors Download Run now
- Java สภาพขั้วของโมเลกุล Download Run now
- HTML โมเลกุลและแสงขาว (HTML5) Download Run now
- Java โมเลกุลและแสง Download Run now
- HTML Molecule Shapes (HTML5) Download Run now
- Java รูปร่างโมเลกกุล Download Run now
- HTML รูปร่างโมเลกุล: พื้นฐาน (HTML5) Download Run now
- Java รูปร่างโมเลกุลพื้นฐาน Download Run now
الحركة في بعدين Java การเคลื่อนที่ใน 2 มิติ Download Run now
الرجل المتحرك Java การเคลื่อนที่ Download Run now
- Java แบบจำลอง MRI Download Run now
مجموعتي الشمسية Flash ระบบสุริยะ Download Run now
- Java การคัดเลือกตามธรรมชาติ Download Run now
- HTML เซลล์ประสาท (HTML5) Download Run now
- Java เซลล์ประสาท Download Run now
- Flash โหมดปกติ Download Run now
الانشطار النووي Java นิวเคลียร์ฟิชชัน Download Run now
قانون أوم (HTML5) HTML กฏของโอห์ม (HTML5) Download Run now
قانون أوم Flash กฎของโอห์ม Download Run now
- Java การควบคุม Optical Quantum Download Run now
الملقط Java Optical Tweezers and Applications Download Run now
pendulum-lab Flash การทดลองการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา Download Run now
ظاهرة التأثير الكهروضوئي Java ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก Download Run now
pH مقياس (HTML5) HTML ค่า pH (HTML5) Download Run now
pH مقياس Java ค่า pH Download Run now
- HTML ค่า pH: พื้นฐาน (HTML5) Download Run now
- Java การแปรสัณฐานแผ่นธรณีภาค Download Run now
حركة المقذوفات Flash การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ Download Run now
- Java อุโมงค์ควอนตัมและกลุ่มคลื่น Download Run now
- Java การแทรกสอดของคลื่นแบบควอนตัม Download Run now
- Flash การแผ่รังสีของประจุ Download Run now
لعبة التاريخ الاشعاعي Java เกมหาอายุโดยใช้กัมมันตภาพรังสี Download Run now
موجات الراديو Java คลื่นวิทยุ & สนามแม่เหล็กไฟฟ้า Download Run now
- Java พื้นเอียง: แรงและการเคลื่อนที่ Download Run now
- HTML สารตั้งต้น, ผลิตภัณฑ์, และสารคงเหลือ (HTML5) Download Run now
- Java สารตั้งต้น, ผลิตภัณฑ์ และสารเหลือ Download Run now
التفاعلات وسرعتها(معدلها) Java ปฏิกิริยาและอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี Download Run now
مقاومة سلك Flash ความต้านทานในเส้นลวด Download Run now
الرنين الميكانيكي Flash การสั่นพ้อง Download Run now
تفاعلات قابلة للعكس Java ปฎิกริยาย้อนกลับ Download Run now
دوران الخنفساء Java Ladybug Revolution Download Run now
تشتت رذرفورد Java การกระเจิงของรัทเทอร์ฟอร์ด Download Run now
أشباه الموصلات Java สารกึ่งตัวนำ Download Run now
دائرة الإشارة Java วงจรสัญญาณ Download Run now
الأملاح والذوبانية Java เกลือและการละลาย Download Run now
موجات الصوت Java เสียง Download Run now
- HTML สถานะของสสาร (HTML5) Download Run now
حالات المادة Java สถานะของสาร Download Run now
- HTML สถานะของสาร: เบื้องต้น (HTML5) Download Run now
حالات المادة: الأساسيات Java สถานะของสาร: พื้นฐาน Download Run now
- Flash การทดลองของสเติร์น-เกอร์แลค Download Run now
اطالة DNA Java Stretching DNA Download Run now
- Java สารละลายน้ำตาลและเกลือ Download Run now
المنحدر Java ทางลาด Download Run now
العزم Java ทอร์ค(แรงบิด) Download Run now
- Java จอห์น ทราโวลท์เทจ Download Run now
- HTML แรงดันในของเหลว (HTML5) Download Run now
- Java ภายใต้ความดัน Download Run now
جمع المتجهات Flash การรวมเวคเตอร์ Download Run now
- Java การแทรกสอดของคลื่น Download Run now
موجة على وتر (HTML5) HTML คลื่นในเส้นเชือก (HTML5) Download Run now
موجة على وتر Flash คลื่นในเส้นเชือก Download Run now

تقنيات محاكاة غير مترجمة

يمكن ترجمة بقية تقنيات المحاكاة باستخدام خدمة الترجمة في موقع فيت