ไทย (Thai)

आम्ल-आम्लारी द्रावण (HTML5) HTML สารละลายกรด-เบส (HTML5) Download Run now
आम्ल-आम्लारी द्रावण Java สารละลายกรด-เบส Download Run now
- Java การสลายตัวให้อนุภาคแอลฟา Download Run now
अण्विक आंतरक्रिया Java อันตรกิริยาระหว่างอะตอม Download Run now
संतुलिकरण (HTML5) HTML ทำให้สมดุล (HTML5) Download Run now
संतुलिकरण Java ทำให้สมดุล Download Run now
रासायनिक समिकरणे संतूलीत करणे (HTML5) HTML การดุลสมการเคมี (HTML5) Download Run now
रासायनिक समिकरणे संतूलीत करणे Java การดุลสมการเคมี Download Run now
- Java ลูกโป่ง กับ ไฟฟ้าสถิต Download Run now
फुगा आणि प्लावकता Java บัลลูนกับการลอยตัว Download Run now
फुगा आणि स्थिरविद्युत (HTML5) HTML บอลลูนและไฟฟ้าสถิตย์ (HTML5) Download Run now
- Java โครงสร้างที่เป็นวง Download Run now
बॅट्ररी रेझिस्टर मंडल ( सर्किट) Java วงจรแบตเตอรี่และตัวต้านทาน Download Run now
बॅटरीचा दाब Java ความต่างศักย์ไฟฟ้าของถ่านไฟฉาย Download Run now
बिअर्स नियमाची प्रयोगशाळा (HTML5) HTML ปฏิบัติการทดลองกฏของเบียร์ (HTML5) Download Run now
बिअर्स नियमाची प्रयोगशाळा Java การทดลองกฎของเบียร์ Download Run now
प्रकाशाचे अपवर्तन (HTML5) HTML แสงที่หักเห (HTML5) Download Run now
प्रकाशाचे अपवर्तन Java การหักเหแสง Download Run now
- Java การสลายตัวให้อนุภาคบีตา Download Run now
- HTML สเปกตรัมของวัตถุดำ (HTML5) Download Run now
कृष्णिका वर्णपंक्ती Flash การแผ่รังสีของวัตถุดำ Download Run now
- Java ควอนตัมสถานะยึดเหนี่ยว Download Run now
अपुर्णांक बनवा Java เกมสร้างเศษส่วน Download Run now
रेणु बनवा Java สร้างโมเลกุล Download Run now
अणु बनवा (HTML5) HTML สร้างอะตอม (HTML5) Download Run now
अणु बनवा Java สร้างอะตอม Download Run now
प्लावकता Flash การลอยตัวในของเหลว Download Run now
कपॅसिटर प्रयोगशाळा Java การทดลองตัวเก็บประจุ Download Run now
- HTML การดลองตัวเก็บประจุ: ขั้นต้น (HTML5) Download Run now
प्रभार आणि क्षेत्र Flash ประจุและสนามไฟฟ้า Download Run now
(AC+DC) मंडल जोडणी संच Java ชุดการทดลองวิทยาศาตร์ วงไฟฟ้า สหรับเเด็ก Download Run now
(AC+DC) मंडल जोडणी संच आभासी प्रयोगशाळा Java การทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริง วงจรไฟฟ้าKit (AC + DC), Download Run now
- HTML ชุดเครื่องมือต่อวงจรไฟฟ้า: กระแสตรง (HTML5) Download Run now
मंडल जोडणी संच (DC फक्त) Java ชุดวงจรไฟฟ้าสำหรับเด็ก Download Run now
- HTML ชุดคิทวงจรไฟฟ้ากระแสตรง (HTML5) Download Run now
मंडल जोडणी संच (DC फक्त) आभासी प्रयोगशाळा Java การทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริง วงจรไฟฟ้ากระแสตรง Download Run now
दे धक्का ! Flash การชน Download Run now
रंग ओळख (HTML5) HTML การมองแสงสี (HTML5) Download Run now
रंग ओळख Java การมองแสงสี Download Run now
कॉन्संट्रेशन (संहति) (HTML5) HTML ความเข้มข้น (HTML5) Download Run now
संहती Java ความเข้นข้น Download Run now
वाहकता Java การนำไฟฟ้า Download Run now
- Java บ่อคู่ และพันธะโคเวเลนต์ Download Run now
- Java Davisson-Germer: การเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอน Download Run now
घनता Flash ความหนาแน่น Download Run now
- Java หลอดนีออนและหลอดดิสชาร์จแบบอืนๆ Download Run now
खाणे आणि व्यायाम Java การรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย Download Run now
- Java สนามไฟฟ้าในจินตนาการ Download Run now
विद्युत क्षेत्र हॉकी सामना Java ฮอกกี้สนามไฟฟ้า Download Run now
- HTML รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงของพลังงาน (HTML5) Download Run now
- Java รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน Download Run now
एनर्जी स्केट पार्क Java พลังงานกับการเล่นสเก็ตบอร์ด Download Run now
एनर्जी स्केट पार्क (प्राथमिक) (HTML5) HTML พลังงานจากการเล่นสเก็ต: พื้นฐาน (HTML5) Download Run now
एनर्जी स्केट पार्क (प्राथमिक) Java พลังงานกับการเล่นสเก็ตบอร์ด: พื้นฐาน Download Run now
फॅरेडेची विद्युतचुंबकीय प्रयोगशाळा Java การทดลองแม่เหล็กไฟฟ้าของฟาราเดย์ Download Run now
फॅरेडेचा नियम (HTML5) HTML กฏของฟาราเดย์ (HTML5) Download Run now
फॅरेडेचा नियम Flash กฎของฟาราเดย์ Download Run now
द्रव - दाब आणि प्रवाह Java ความดันในของไหลและการไหล Download Run now
एक प्रतलीय बल Java แรงใน 1 มิติ Download Run now
बल आणि गती Java แรงและการเคลื่อนที่ Download Run now
बल आणि गती : प्राथमिक (HTML5) HTML แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน (HTML5) Download Run now
- Java แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน Download Run now
अपुर्णांकाच्या जोड्या Java จับคู่เศษส่วน Download Run now
अपुर्णांकांची माहिती Java สนุกกับเศษส่วน Download Run now
घर्षण (HTML5) HTML แรงเสียดทาน (HTML5) Download Run now
घर्षण Flash แรงเสียดทาน Download Run now
वायूचे गुणधर्म Java คุณสมบัติของแก๊ส Download Run now
जनूक अविष्करण - प्राथमिक Java การแสดงออกของยีน - พื้นฐาน Download Run now
- Java การทำงานของยีน: Lac operon Download Run now
जनित्र (जनरेटर) Java ไดนาโม Download Run now
पकाशीय भूमिती Flash ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต Download Run now
- Java ธารน้ำแข็ง Download Run now
गुरुत्वाकर्षण आणि कक्षा (HTML5) HTML ความโน้มถ่วงและวงโคจร (HTML5) Download Run now
गुरुत्वाकर्षण आणि कक्षा Java ความโน้มถ่วงและวงโคจร Download Run now
गुरुत्वीय बल प्रयोगशाळा Java แรงดึงดูดระหว่างมวล Download Run now
- Java ปรากฎการณ์เรือนกระจก Download Run now
हुक चा नियम (HTML5) HTML กฏของ Hooke (HTML5) Download Run now
- Java แบบจำลองอะตอมไฮโดรเจน Download Run now
समस्थनिके आणि अणू भार Java ไอโซโทป และมวลอะตอม Download Run now
- Java การเคลื่อนที่ของแมลงเต่าทอง 2D Download Run now
- Java เลเซอร์ Download Run now
चंदावरोहण Flash Lunar Lander Download Run now
चुंबक आणि होकायंत्र Java แม่เหล็กและเข็มทิศ Download Run now
चुंबक आणि विद्युतचुंबक Java แม่เหล็กและแม่เหล็กไฟฟ้า Download Run now
- HTML มวลและสปริง (HTML5) Download Run now
- Flash มวล & สปริง Download Run now
- Java เกมเขาวงกต Download Run now
- Java ช่องของเยื่อหุ้มเซลล์ Download Run now
सुक्ष्मतरंग Java ไมโครเวฟ Download Run now
रेणुता (HTML5) HTML โมลาริตี (HTML5) Download Run now
- Java โมลาริตี Download Run now
- Java Molecular Motors Download Run now
- Java สภาพขั้วของโมเลกุล Download Run now
- HTML โมเลกุลและแสงขาว (HTML5) Download Run now
- Java โมเลกุลและแสง Download Run now
रेणूचे आकार (HTML5) HTML รูปร่างโมเลกุล (HTML5) Download Run now
- Java รูปร่างโมเลกกุล Download Run now
रेणुचे आकार: प्राथमिक (HTML5) HTML รูปร่างโมเลกุล: พื้นฐาน (HTML5) Download Run now
- Java รูปร่างโมเลกุลพื้นฐาน Download Run now
द्विमित चलन Java การเคลื่อนที่ใน 2 มิติ Download Run now
- Java การเคลื่อนที่ Download Run now
- Java แบบจำลอง MRI Download Run now
माझी सूर्यमाला Flash ระบบสุริยะ Download Run now
- Java การคัดเลือกตามธรรมชาติ Download Run now
- HTML เซลล์ประสาท (HTML5) Download Run now
- Java เซลล์ประสาท Download Run now
- Flash โหมดปกติ Download Run now
- Java นิวเคลียร์ฟิชชัน Download Run now
ओहमचा नियम (HTML5) HTML กฏของโอห์ม (HTML5) Download Run now
ओहमचा नियम Flash กฎของโอห์ม Download Run now
- Java การควบคุม Optical Quantum Download Run now
- Java Optical Tweezers and Applications Download Run now
लंबकाची प्रयोगशाळा (HTML5) HTML ปฏิบัติการลูกตุ้มนาฬิกา (HTML5) Download Run now
- Flash การทดลองการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา Download Run now
प्रकाशविद्युत परिणाम Java ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก Download Run now
pH (सामु) मापन (HTML5) HTML ค่า pH (HTML5) Download Run now
- Java ค่า pH Download Run now
pH पातळी : प्रारंभिक (HTML5) HTML ค่า pH: พื้นฐาน (HTML5) Download Run now
भूपट्ट विवर्तन Java การแปรสัณฐานแผ่นธรณีภาค Download Run now
- HTML การเคลื่อนที่แบบพรอเจกไตล์ (HTML5) Download Run now
- Flash การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ Download Run now
- HTML เล่นกับสัดส่วน (HTML5) Download Run now
- Java อุโมงค์ควอนตัมและกลุ่มคลื่น Download Run now
- Java การแทรกสอดของคลื่นแบบควอนตัม Download Run now
- Flash การแผ่รังสีของประจุ Download Run now
- Java เกมหาอายุโดยใช้กัมมันตภาพรังสี Download Run now
रेडीओ तरंग आणि विद्युतचुंबकिय क्षेत्र Java คลื่นวิทยุ & สนามแม่เหล็กไฟฟ้า Download Run now
उतरण : बल आणि गती Java พื้นเอียง: แรงและการเคลื่อนที่ Download Run now
अभिकारक, उत्पादन आणि शिल्लक (HTML5) HTML สารตั้งต้น, ผลิตภัณฑ์, และสารคงเหลือ (HTML5) Download Run now
- Java สารตั้งต้น, ผลิตภัณฑ์ และสารเหลือ Download Run now
- Java ปฏิกิริยาและอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี Download Run now
- Flash ความต้านทานในเส้นลวด Download Run now
- Flash การสั่นพ้อง Download Run now
परिवर्तनीय प्रतिक्रिया Java ปฎิกริยาย้อนกลับ Download Run now
- Java Ladybug Revolution Download Run now
- Java การกระเจิงของรัทเทอร์ฟอร์ด Download Run now
- Java สารกึ่งตัวนำ Download Run now
- Java วงจรสัญญาณ Download Run now
- Java เกลือและการละลาย Download Run now
- Java เสียง Download Run now
पदार्थांच्या प्रावस्था (HTML5) HTML สถานะของสสาร (HTML5) Download Run now
पदार्थांच्या स्थिती Java สถานะของสาร Download Run now
पदार्थांच्या अवस्था (प्राथमिक) (HTML5) HTML สถานะของสาร: เบื้องต้น (HTML5) Download Run now
पदार्थांच्या स्थिती Java สถานะของสาร: พื้นฐาน Download Run now
- Flash การทดลองของสเติร์น-เกอร์แลค Download Run now
- Java Stretching DNA Download Run now
- Java สารละลายน้ำตาลและเกลือ Download Run now
- Java ทางลาด Download Run now
- Java ทอร์ค(แรงบิด) Download Run now
- Java จอห์น ทราโวลท์เทจ Download Run now
दाबाखाली (HTML5) HTML แรงดันในของเหลว (HTML5) Download Run now
दाबाखाली Java ภายใต้ความดัน Download Run now
- HTML การรวมเวกเตอร์ (HTML5) Download Run now
सदिशांची बेरीज Flash การรวมเวคเตอร์ Download Run now
- HTML การแทรกสอดของคลื่น (HTML5) Download Run now
तरंग प्रतिघात Java การแทรกสอดของคลื่น Download Run now
दोरी वरील लाट (HTML5) HTML คลื่นในเส้นเชือก (HTML5) Download Run now
दोरी वरील लाट Flash คลื่นในเส้นเชือก Download Run now
तरंग : ओळख (HTML5) HTML คลื่นเบื้องต้น (HTML5) Download Run now

ही PhET सादृश्ये Thaiमध्ये भाषांतरीत भाषातरीत झालेली नाहीत.

शिल्लक सादृशे PhET Translation Utility. वापरुन अनुवादीत करू शकता.