ไทย (Thai)

- HTML สารละลายกรด-เบส (HTML5) Download Run now
Soluții acido-bazice Java สารละลายกรด-เบส Download Run now
Dezintegrare alfa Java การสลายตัวให้อนุภาคแอลฟา Download Run now
Interacţiuni atomice Java อันตรกิริยาระหว่างอะตอม Download Run now
Echilibrul (HTML5) HTML ทำให้สมดุล (HTML5) Download Run now
Echilibrul Java ทำให้สมดุล Download Run now
- HTML การดุลสมการเคมี (HTML5) Download Run now
- Java การดุลสมการเคมี Download Run now
Baloanele si Electricitatea Statica Java ลูกโป่ง กับ ไฟฟ้าสถิต Download Run now
Baloane şi plutirea Java บัลลูนกับการลอยตัว Download Run now
Baloanele si Electricitatea Statica (HTML5) HTML บอลลูนและไฟฟ้าสถิตย์ (HTML5) Download Run now
Structură de benzi Java โครงสร้างที่เป็นวง Download Run now
Battery-Resistor Circuit Java วงจรแบตเตอรี่และตัวต้านทาน Download Run now
Voltaj Baterie Java ความต่างศักย์ไฟฟ้าของถ่านไฟฉาย Download Run now
- HTML ปฏิบัติการทดลองกฏของเบียร์ (HTML5) Download Run now
- Java การทดลองกฎของเบียร์ Download Run now
Refracția luminii (HTML5) HTML แสงที่หักเห (HTML5) Download Run now
Refracţia luminii Java การหักเหแสง Download Run now
Dezintegrare beta Java การสลายตัวให้อนุภาคบีตา Download Run now
- HTML สเปกตรัมของวัตถุดำ (HTML5) Download Run now
- Flash การแผ่รังสีของวัตถุดำ Download Run now
Stare cuantică legată Java ควอนตัมสถานะยึดเหนี่ยว Download Run now
- Java เกมสร้างเศษส่วน Download Run now
- Java สร้างโมเลกุล Download Run now
- HTML สร้างอะตอม (HTML5) Download Run now
Construieste-ti un ATOM Java สร้างอะตอม Download Run now
Flotabilitate Flash การลอยตัวในของเหลว Download Run now
Laboratorul cu condensatoare Java การทดลองตัวเก็บประจุ Download Run now
- HTML การดลองตัวเก็บประจุ: ขั้นต้น (HTML5) Download Run now
Sarcini si Campuri Electrice Flash ประจุและสนามไฟฟ้า Download Run now
Trusa de Constructie Circuite (DC si AC) Java ชุดการทดลองวิทยาศาตร์ วงไฟฟ้า สหรับเเด็ก Download Run now
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Java การทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริง วงจรไฟฟ้าKit (AC + DC), Download Run now
- HTML ชุดเครื่องมือต่อวงจรไฟฟ้า: กระแสตรง (HTML5) Download Run now
Trusa de Constructie Circuite (doar DC) Java ชุดวงจรไฟฟ้าสำหรับเด็ก Download Run now
- HTML ชุดคิทวงจรไฟฟ้ากระแสตรง (HTML5) Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Java การทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริง วงจรไฟฟ้ากระแสตรง Download Run now
- Flash การชน Download Run now
Vederea în culori (HTML5) HTML การมองแสงสี (HTML5) Download Run now
Vederea în culori Java การมองแสงสี Download Run now
- HTML ความเข้มข้น (HTML5) Download Run now
- Java ความเข้นข้น Download Run now
Conductivitate Java การนำไฟฟ้า Download Run now
Groapa dublă şi banda covalentă Java บ่อคู่ และพันธะโคเวเลนต์ Download Run now
- Java Davisson-Germer: การเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอน Download Run now
Densitate Flash ความหนาแน่น Download Run now
- Java หลอดนีออนและหลอดดิสชาร์จแบบอืนๆ Download Run now
- Java การรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย Download Run now
camp e Java สนามไฟฟ้าในจินตนาการ Download Run now
Hockey Electric Java ฮอกกี้สนามไฟฟ้า Download Run now
Formele energiei si schimbarile sale (HTML5) HTML รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงของพลังงาน (HTML5) Download Run now
Formele energiei si schimbarile sale Java รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน Download Run now
Energia parcului de Skate Java พลังงานกับการเล่นสเก็ตบอร์ด Download Run now
Energia pe terenul de skate. Baze teoretice (HTML5) HTML พลังงานจากการเล่นสเก็ต: พื้นฐาน (HTML5) Download Run now
Energia parcului de Skate: Baza Java พลังงานกับการเล่นสเก็ตบอร์ด: พื้นฐาน Download Run now
Laboratorul Electromagnetic al lui Faraday Java การทดลองแม่เหล็กไฟฟ้าของฟาราเดย์ Download Run now
Legea lui Faraday (HTML5) HTML กฏของฟาราเดย์ (HTML5) Download Run now
Legea lui Faraday Flash กฎของฟาราเดย์ Download Run now
- Java ความดันในของไหลและการไหล Download Run now
- Java แรงใน 1 มิติ Download Run now
Mişcarea cu frecare Java แรงและการเคลื่อนที่ Download Run now
- HTML แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน (HTML5) Download Run now
Forța și Mișcarea: Elementar Java แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน Download Run now
- Java จับคู่เศษส่วน Download Run now
- Java สนุกกับเศษส่วน Download Run now
Frecarea (HTML5) HTML แรงเสียดทาน (HTML5) Download Run now
- Flash แรงเสียดทาน Download Run now
Proprietăţile gazului Java คุณสมบัติของแก๊ส Download Run now
- Java การแสดงออกของยีน - พื้นฐาน Download Run now
- Java การทำงานของยีน: Lac operon Download Run now
Generator Java ไดนาโม Download Run now
Optica Geometrică Flash ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต Download Run now
- Java ธารน้ำแข็ง Download Run now
Gravitatia si Orbitele (HTML5) HTML ความโน้มถ่วงและวงโคจร (HTML5) Download Run now
Gravitatia si Orbitele Java ความโน้มถ่วงและวงโคจร Download Run now
- Java แรงดึงดูดระหว่างมวล Download Run now
- Java ปรากฎการณ์เรือนกระจก Download Run now
Legea lui Hooke (HTML5) HTML กฏของ Hooke (HTML5) Download Run now
- Java แบบจำลองอะตอมไฮโดรเจน Download Run now
Izotopi si masa atomica Java ไอโซโทป และมวลอะตอม Download Run now
- Java การเคลื่อนที่ของแมลงเต่าทอง 2D Download Run now
- Java เลเซอร์ Download Run now
- Flash Lunar Lander Download Run now
Magnet si Busola Java แม่เหล็กและเข็มทิศ Download Run now
Magneti si Electromagneti Java แม่เหล็กและแม่เหล็กไฟฟ้า Download Run now
- HTML มวลและสปริง (HTML5) Download Run now
- Flash มวล & สปริง Download Run now
- Java เกมเขาวงกต Download Run now
- Java ช่องของเยื่อหุ้มเซลล์ Download Run now
- Java ไมโครเวฟ Download Run now
- HTML โมลาริตี (HTML5) Download Run now
- Java โมลาริตี Download Run now
- Java Molecular Motors Download Run now
- Java สภาพขั้วของโมเลกุล Download Run now
Moleculele și lumina (HTML5) HTML โมเลกุลและแสงขาว (HTML5) Download Run now
- Java โมเลกุลและแสง Download Run now
- HTML รูปร่างโมเลกุล (HTML5) Download Run now
- Java รูปร่างโมเลกกุล Download Run now
- HTML รูปร่างโมเลกุล: พื้นฐาน (HTML5) Download Run now
- Java รูปร่างโมเลกุลพื้นฐาน Download Run now
- Java การเคลื่อนที่ใน 2 มิติ Download Run now
- Java การเคลื่อนที่ Download Run now
- Java แบบจำลอง MRI Download Run now
Sistemul meu Solar Flash ระบบสุริยะ Download Run now
- Java การคัดเลือกตามธรรมชาติ Download Run now
- HTML เซลล์ประสาท (HTML5) Download Run now
- Java เซลล์ประสาท Download Run now
- Flash โหมดปกติ Download Run now
Fisiune nucleară Java นิวเคลียร์ฟิชชัน Download Run now
Legea lui Ohm (HTML5) HTML กฏของโอห์ม (HTML5) Download Run now
Legea lui Ohm Flash กฎของโอห์ม Download Run now
- Java การควบคุม Optical Quantum Download Run now
- Java Optical Tweezers and Applications Download Run now
- HTML ปฏิบัติการลูกตุ้มนาฬิกา (HTML5) Download Run now
- Flash การทดลองการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา Download Run now
Efectul fotoelectric Java ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก Download Run now
- HTML ค่า pH (HTML5) Download Run now
- Java ค่า pH Download Run now
- HTML ค่า pH: พื้นฐาน (HTML5) Download Run now
- Java การแปรสัณฐานแผ่นธรณีภาค Download Run now
- HTML การเคลื่อนที่แบบพรอเจกไตล์ (HTML5) Download Run now
- Flash การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ Download Run now
- HTML เล่นกับสัดส่วน (HTML5) Download Run now
- Java อุโมงค์ควอนตัมและกลุ่มคลื่น Download Run now
- Java การแทรกสอดของคลื่นแบบควอนตัม Download Run now
- Flash การแผ่รังสีของประจุ Download Run now
Joc de datare radioactivă Java เกมหาอายุโดยใช้กัมมันตภาพรังสี Download Run now
Undele Radio Java คลื่นวิทยุ & สนามแม่เหล็กไฟฟ้า Download Run now
Mişcarea pe planul înclinat Java พื้นเอียง: แรงและการเคลื่อนที่ Download Run now
- HTML สารตั้งต้น, ผลิตภัณฑ์, และสารคงเหลือ (HTML5) Download Run now
- Java สารตั้งต้น, ผลิตภัณฑ์ และสารเหลือ Download Run now
- Java ปฏิกิริยาและอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี Download Run now
Rezistenta intr-un cablu Flash ความต้านทานในเส้นลวด Download Run now
- Flash การสั่นพ้อง Download Run now
Reacţie reversibilă Java ปฎิกริยาย้อนกลับ Download Run now
- Java Ladybug Revolution Download Run now
- Java การกระเจิงของรัทเทอร์ฟอร์ด Download Run now
Semiconductori Java สารกึ่งตัวนำ Download Run now
Semnal Circuit Java วงจรสัญญาณ Download Run now
- Java เกลือและการละลาย Download Run now
- Java เสียง Download Run now
- HTML สถานะของสสาร (HTML5) Download Run now
Stări de agregare Java สถานะของสาร Download Run now
- HTML สถานะของสาร: เบื้องต้น (HTML5) Download Run now
Stări de agregare - Introducere Java สถานะของสาร: พื้นฐาน Download Run now
- Flash การทดลองของสเติร์น-เกอร์แลค Download Run now
- Java Stretching DNA Download Run now
- Java สารละลายน้ำตาลและเกลือ Download Run now
Planul înclinat Java ทางลาด Download Run now
- Java ทอร์ค(แรงบิด) Download Run now
Travoltaj Java จอห์น ทราโวลท์เทจ Download Run now
- HTML แรงดันในของเหลว (HTML5) Download Run now
- Java ภายใต้ความดัน Download Run now
- HTML การรวมเวกเตอร์ (HTML5) Download Run now
- Flash การรวมเวคเตอร์ Download Run now
- HTML การแทรกสอดของคลื่น (HTML5) Download Run now
- Java การแทรกสอดของคลื่น Download Run now
Unde in fire (HTML5) HTML คลื่นในเส้นเชือก (HTML5) Download Run now
- Flash คลื่นในเส้นเชือก Download Run now
- HTML คลื่นเบื้องต้น (HTML5) Download Run now

Simulări netraduse în Thai

Urmatoarele simulări pot fi traduse cu ajutorul utilitarului PhET Translation Utility.