ไทย (Thai)

Azido-base disoluzioak (HTML5) HTML สารละลายกรด-เบส (HTML5) Download Run now
Azido-base Soluzioak Java สารละลายกรด-เบส Download Run now
Alfa-desintegrazioa Java การสลายตัวให้อนุภาคแอลฟา Download Run now
Elkarrekintza atomikoak Java อันตรกิริยาระหว่างอะตอม Download Run now
Oreka lortzen (HTML5) HTML ทำให้สมดุล (HTML5) Download Run now
Balantza orekatzen Java ทำให้สมดุล Download Run now
Ekuazio kimikoak doitzen (HTML5) HTML การดุลสมการเคมี (HTML5) Download Run now
Ekuazio Kimikoen Doiketa Java การดุลสมการเคมี Download Run now
Globoak eta Elektrizitate estatikoa Java ลูกโป่ง กับ ไฟฟ้าสถิต Download Run now
Globoak eta flotagarritasuna Java บัลลูนกับการลอยตัว Download Run now
Globoak eta elektrizitate estatikoa (HTML5) HTML บอลลูนและไฟฟ้าสถิตย์ (HTML5) Download Run now
Banda-egitura Java โครงสร้างที่เป็นวง Download Run now
Bateria- eta erresistentzia-zirkuitua Java วงจรแบตเตอรี่และตัวต้านทาน Download Run now
Bateria-tentsioa Java ความต่างศักย์ไฟฟ้าของถ่านไฟฉาย Download Run now
Beer-en legea (HTML5) HTML ปฏิบัติการทดลองกฏของเบียร์ (HTML5) Download Run now
Beer-en Legea Java การทดลองกฎของเบียร์ Download Run now
Argiaren islapen-errefrakzioak (HTML5) HTML แสงที่หักเห (HTML5) Download Run now
Argi-errefrakzioa Java การหักเหแสง Download Run now
Beta-desintegrazioa Java การสลายตัวให้อนุภาคบีตา Download Run now
Gorputz beltzaren espektroa Flash การแผ่รังสีของวัตถุดำ Download Run now
Loturiko egoera kuantikoak Java ควอนตัมสถานะยึดเหนี่ยว Download Run now
Eraiki zatikia Java เกมสร้างเศษส่วน Download Run now
Eraiki molekulak Java สร้างโมเลกุล Download Run now
Eraiki atomoa (HTML5) HTML สร้างอะตอม (HTML5) Download Run now
Atomoa eraiki Java สร้างอะตอม Download Run now
Flotagarritasuna Flash การลอยตัวในของเหลว Download Run now
Kondentsadoreak Java การทดลองตัวเก็บประจุ Download Run now
Kondentsadore-laborategia: oinarrizko kontzeptuak (HTML5) HTML การดลองตัวเก็บประจุ: ขั้นต้น (HTML5) Download Run now
Kargak eta Eremuak Flash ประจุและสนามไฟฟ้า Download Run now
Zirkuituak eraikitzeko tresneria (KZ eta KA) Java ชุดการทดลองวิทยาศาตร์ วงไฟฟ้า สหรับเเด็ก Download Run now
Zirkuituak eraikitzeko tresneria (KZ eta KA) Java การทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริง วงจรไฟฟ้าKit (AC + DC), Download Run now
Zirkuituak eraikitzeko tresneria: KZ (HTML5) HTML ชุดเครื่องมือต่อวงจรไฟฟ้า: กระแสตรง (HTML5) Download Run now
KZ-zirkuituak eraikitzeko tresneria Java ชุดวงจรไฟฟ้าสำหรับเด็ก Download Run now
KZ-zirkuituen laborategi birtuala Java การทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริง วงจรไฟฟ้ากระแสตรง Download Run now
Talka-laborategia Flash การชน Download Run now
Kolore-ikusmena (HTML5) HTML การมองแสงสี (HTML5) Download Run now
Ikuspenaren kolorea Java การมองแสงสี Download Run now
Kontzentrazioa (HTML5) HTML ความเข้มข้น (HTML5) Download Run now
Kontzentrazioa Java ความเข้นข้น Download Run now
Eroankortasuna Java การนำไฟฟ้า Download Run now
Putzu bikoitza eta Lotura kobalenteak Java บ่อคู่ และพันธะโคเวเลนต์ Download Run now
Davisson-Germer: Elektroi-difrakzioa Java Davisson-Germer: การเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอน Download Run now
Dentsitatea Flash ความหนาแน่น Download Run now
Neon argiak eta deskarga-lanparak Java หลอดนีออนและหลอดดิสชาร์จแบบอืนๆ Download Run now
Elikadura & Ariketa fisikoa Java การรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย Download Run now
Ametsen eremu elektrikoa Java สนามไฟฟ้าในจินตนาการ Download Run now
Hockeya eremu elektrikoan Java ฮอกกี้สนามไฟฟ้า Download Run now
Energia motak eta aldaketak Java รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน Download Run now
Energia irristailu-parkean Java พลังงานกับการเล่นสเก็ตบอร์ด Download Run now
Energia irristailu-parkean: oinarria Java พลังงานกับการเล่นสเก็ตบอร์ด: พื้นฐาน Download Run now
Faraday-ren laborategi elektromagnetikoa Java การทดลองแม่เหล็กไฟฟ้าของฟาราเดย์ Download Run now
Faraday-ren legea (HTML5) HTML กฏของฟาราเดย์ (HTML5) Download Run now
Faradayren Legea Flash กฎของฟาราเดย์ Download Run now
Fluido-presioa eta -fluxua Java ความดันในของไหลและการไหล Download Run now
Indarrak dimentsio batean Java แรงใน 1 มิติ Download Run now
Indarrak eta higidura Java แรงและการเคลื่อนที่ Download Run now
Indarrak eta higidura: oinarriak (HTML5) HTML แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน (HTML5) Download Run now
Indarrak eta higidura: Oinarrizkoa Java แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน Download Run now
Zatikiak konparatu Java จับคู่เศษส่วน Download Run now
Zatikiak Enter Java สนุกกับเศษส่วน Download Run now
Marruskadura (HTML5) HTML แรงเสียดทาน (HTML5) Download Run now
Marruskadura Flash แรงเสียดทาน Download Run now
Gas-ezaugarriak Java คุณสมบัติของแก๊ส Download Run now
Adierazpen genikoa - Oinarrizko kontzeptuak Java การแสดงออกของยีน - พื้นฐาน Download Run now
Geneen Makina: Lac Operona Java การทำงานของยีน: Lac operon Download Run now
Sorgailua Java ไดนาโม Download Run now
Optika geometrikoa Flash ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต Download Run now
Glaziarrak Java ธารน้ำแข็ง Download Run now
Grabitatea eta Orbitak Java ความโน้มถ่วงและวงโคจร Download Run now
Grabitazio-indarraren Laborategia Java แรงดึงดูดระหว่างมวล Download Run now
Berotegi Efektua Java ปรากฎการณ์เรือนกระจก Download Run now
Hooke-ren legea (HTML5) HTML กฏของ Hooke (HTML5) Download Run now
Hidrogeno-atomoaren ereduak Java แบบจำลองอะตอมไฮโดรเจน Download Run now
Isotopoak eta Masa Atomikoa Java ไอโซโทป และมวลอะตอม Download Run now
Marigorri Higidura 2D Java การเคลื่อนที่ของแมลงเต่าทอง 2D Download Run now
Laserrak Java เลเซอร์ Download Run now
Ilargi-moduloa Flash Lunar Lander Download Run now
Imana eta iparrorratza Java แม่เหล็กและเข็มทิศ Download Run now
Imanak eta elektroimanak Java แม่เหล็กและแม่เหล็กไฟฟ้า Download Run now
Masak eta Malgukiak Flash มวล & สปริง Download Run now
Labirinto-jokoa Java เกมเขาวงกต Download Run now
Mintz-kanalak Java ช่องของเยื่อหุ้มเซลล์ Download Run now
Mikrouhinak Java ไมโครเวฟ Download Run now
Molartasuna (HTML5) HTML โมลาริตี (HTML5) Download Run now
molaritatea Java โมลาริตี Download Run now
Motore Molekularrak Java Molecular Motors Download Run now
Molekula-polaritatea Java สภาพขั้วของโมเลกุล Download Run now
Molekulak eta argia (HTML5) HTML โมเลกุลและแสงขาว (HTML5) Download Run now
Molekulak eta Argia Java โมเลกุลและแสง Download Run now
Molekulen formak (HTML5) HTML Molecule Shapes (HTML5) Download Run now
Molekulen formak Java รูปร่างโมเลกกุล Download Run now
Molekulen formak: oinarriak (HTML5) HTML รูปร่างโมเลกุล: พื้นฐาน (HTML5) Download Run now
Molekulen formak: oinarrizkoak Java รูปร่างโมเลกุลพื้นฐาน Download Run now
Mugimendua planoan Java การเคลื่อนที่ใน 2 มิติ Download Run now
Gizon mugikorra Java การเคลื่อนที่ Download Run now
MRI sinplifikatua Java แบบจำลอง MRI Download Run now
Nire eguzki-sistema Flash ระบบสุริยะ Download Run now
Hautespen naturala Java การคัดเลือกตามธรรมชาติ Download Run now
Neurona (HTML5) HTML เซลล์ประสาท (HTML5) Download Run now
Neurona Java เซลล์ประสาท Download Run now
Bibrazio-modu normalak Flash โหมดปกติ Download Run now
Fisio nuklearra Java นิวเคลียร์ฟิชชัน Download Run now
Ohm-en legea (HTML5) HTML กฏของโอห์ม (HTML5) Download Run now
Ohm-en legea Flash กฎของโอห์ม Download Run now
Kuantu-kontrol optikoa Java การควบคุม Optical Quantum Download Run now
Pintza Optikoak eta Aplikazioak Java Optical Tweezers and Applications Download Run now
Laborategi-pendulua Flash การทดลองการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา Download Run now
Efektu fotoelektrikoa Java ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก Download Run now
pH eskala (HTML5) HTML ค่า pH (HTML5) Download Run now
pH eskala Java ค่า pH Download Run now
pH eskala: oinarriak (HTML5) HTML ค่า pH: พื้นฐาน (HTML5) Download Run now
Plaka tektonikoa Java การแปรสัณฐานแผ่นธรณีภาค Download Run now
Jaurtigaiaren ibilbidea Flash การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ Download Run now
Barneratze kuantikoa eta uhin-paketeak Java อุโมงค์ควอนตัมและกลุ่มคลื่น Download Run now
Uhin kuantikoen interferentzia Java การแทรกสอดของคลื่นแบบควอนตัม Download Run now
Karga erradiatzailea Flash การแผ่รังสีของประจุ Download Run now
Erradioaktibitate bidezko datazio-jokoa Java เกมหาอายุโดยใช้กัมมันตภาพรังสี Download Run now
Irrati-uhinak eta eremu elektromagnetikoak Java คลื่นวิทยุ & สนามแม่เหล็กไฟฟ้า Download Run now
Arrapala: indarrak eta higidura Java พื้นเอียง: แรงและการเคลื่อนที่ Download Run now
Erreaktiboak, produktuak eta soberakinak (HTML5) HTML สารตั้งต้น, ผลิตภัณฑ์, และสารคงเหลือ (HTML5) Download Run now
Erreaktiboak, Produktuak eta Soberakinak Java สารตั้งต้น, ผลิตภัณฑ์ และสารเหลือ Download Run now
Erreakzioak eta abiadura Java ปฏิกิริยาและอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี Download Run now
Kable baten erresistentzia Flash ความต้านทานในเส้นลวด Download Run now
Erresonantzia Flash การสั่นพ้อง Download Run now
Erreakzio itzulgarriak Java ปฎิกริยาย้อนกลับ Download Run now
Marigorriren birak Java Ladybug Revolution Download Run now
Rutherdord-en esperientzia Java การกระเจิงของรัทเทอร์ฟอร์ด Download Run now
Erdieroaleak Java สารกึ่งตัวนำ Download Run now
Seinalearen zirkuitua Java วงจรสัญญาณ Download Run now
Gatzak & Disolbagarritasuna Java เกลือและการละลาย Download Run now
Soinua Java เสียง Download Run now
States of Matter (HTML5) HTML สถานะของสสาร (HTML5) Download Run now
Materia-egoerak Java สถานะของสาร Download Run now
Materiaren egoerak: oinarriak (HTML5) HTML สถานะของสาร: เบื้องต้น (HTML5) Download Run now
States of Matter: Basics Java สถานะของสาร: พื้นฐาน Download Run now
Stern eta Gerlach-en esperimentua Flash การทดลองของสเติร์น-เกอร์แลค Download Run now
DNA luzatu Java Stretching DNA Download Run now
Azukre- eta gatz-disoluzioa Java สารละลายน้ำตาลและเกลือ Download Run now
Arlanpa Java ทางลาด Download Run now
Momentua Java ทอร์ค(แรงบิด) Download Run now
John Travoltage Java จอห์น ทราโวลท์เทจ Download Run now
Presiopean (HTML5) HTML แรงดันในของเหลว (HTML5) Download Run now
Presiopean Java ภายใต้ความดัน Download Run now
Bektoreen batura Flash การรวมเวคเตอร์ Download Run now
Uhin-interferentzia Java การแทรกสอดของคลื่น Download Run now
Uhina soka batean (HTML5) HTML คลื่นในเส้นเชือก (HTML5) Download Run now
Uhina soka batean Flash คลื่นในเส้นเชือก Download Run now

Itzuli gabeko simulazioak

Itzuli gabeko simulazioak PhET Itzulpenerako-tresna erabiliz itzuli daitezke.