Sim HTML5 có thể chạy trên iPad và Chromebook cũng như các hệ PC, Mac và Linux.

iPad:
iOS 11+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Không được chính thức trợ giúp. Nếu bạn sử dụng sim HTML5 trên Android, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phiên bản Google Chrome mới nhất.

Chromebook:
Phiên bản mới nhất của Google Chrome
Sim HTML5 và Flash PhET được trợ giúp trên mọi Chromebook.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge và Internet Explorer 11, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.9.5+, Safari 9+, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Linux Systems:
Không được chính thức trợ giúp. Vui lòng liên hệ với phethelp@colorado.edu về vấn đề cần giải quyết.

The Java and Flash simulations will run on most PC, Mac, and Linux systems. Detailed system requirements for running the original sims are:

Windows Systems:
Windows 10, 8.1, 7
RAM: 256 MB
Browsers: Microsoft Edge and Internet Explorer 11, Firefox, Chrome
Latest version of Java

Macintosh Systems:
macOS 10.9.5+
Administrator privileges for installation.
A 64-bit browser (Safari, Firefox, or Chrome for example) is required to run Oracle Java on Mac OS.
Latest version of Java

Linux Systems:
Oracle Linux 5.5+1
Oracle Linux 6.x (32-bit), 6.x (64-bit)2
Oracle Linux 7.x (64-bit)2
Red Hat Enterprise Linux 5.5+1, 6.x (32-bit), 6.x (64-bit)2
Ubuntu Linux 12.04 LTS, 13.x
Suse Linux Enterprise Server 10 SP2+, 11.x
Browsers: Firefox, Chrome
Latest version of Java

Trước hết, cập nhật Java: http://java.com/en/. Chạy trực tiếp phiên bản mới nhất của mô phỏng từ phet.colorado.edu bằng cách click nút 'Play'. Nếu bạn dùng máy Mac hãy xem ở đây để được hướng dẫn chi tiết .

Mô phỏng PhET được viết bằng ba ngôn ngữ khác nhau: Java, Flash, HTML5. Mỗi loại được máy tính xử lý khác nhau, máy của bạn có thể tương thích với loại này còn loại kia thì không. Để biết thêm chi tiết hãy xem Windows, Mac

WebGL không được hỗ trợ trên tất cả các trình duyệt internet. Để tìm hiểu thêm về sự tương thích, hãy xem

Không! Bạn có thể tài nguyên site tại offline installer hay đọc thêm về cách sử dụng offline tại Offline.

Trước hết bạn cần tải và cài đặt Java.

KHi bạn đã cài xong Java, click 'Play' để tải file .jnlp file. Nhớ click nút 'Keep'. Chuyển tới thư mục chứa file .jnlp và mở file này. Nếu gặp trở ngại khi mở file .jnlp hãy tham khảo .

Nhiều trình duyệt web, bao gồm Google Chrome và Safari 10, được mặc định là sẽ chặn Flash. Flash hãy còn cài đặt kèm với Chrome, nhưng người sử dụng sẽ được hỏi để chấp nhận những trang có Flash. Khi một trang đã được chấp nhận, các trang có hiển thị nội dung Flash trong cùng miền (phet.colorado.edu) cũng sẽ được phép hiển thị.

Bạn có thể đọc thông tin về sự thay đổi này Chrome plugins ở đây.

Chúng tôi đang tái lập trình các mô phỏng Java và Flash sang dạng HTML5, có thể chạy thoải mái trên mọi nền tảng và thiết bị.

Đệ trình một báo cáo chi tiết về hệ thống bằng cách mở một mô phỏng HTML5 đang chạy, copy/paste 'report a problem', và gởi thông tin bằng email đến phethelp@colorado.edu:


  1. click PhET Menu (3 hàng ngang)
  2. Click "Báo cáo lỗi..."
  3. copy/paste output vào email gởi đến cho phethelp@colorado.edu (nhớ đừng sửa phần 'Thông tin giải quyết sự cố' )


Nếu bạn không mở được mô phỏng HTML5, vui lòng copy/paste phần văn bản sau đây vào email gởi tới cho phethelp@colorado.edu: User-agent: "{{USER_AGENT}}"