Sim HTML5 có thể chạy trên iPad và Chromebook cũng như các hệ PC, Mac và Linux.

iPad:
iOS 12+ Safari
sim tương thích với iPad

Android:
Không được chính thức trợ giúp. Nếu bạn sử dụng sim HTML5 trên Android, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phiên bản Google Chrome mới nhất.

Chromebook:
Phiên bản mới nhất của Google Chrome
Sim HTML5 và Flash PhET được trợ giúp trên mọi Chromebook.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Linux Systems:
Không được chính thức trợ giúp. Vui lòng liên hệ với phethelp@colorado.edu về vấn đề cần giải quyết.

Mô phỏng Java và Flash sẽ chạy trên phần lớn các hệ PC, Mac và Linux.

Adobe đã thông báo kết thúc việc sử dụng Flash có hiệu lực kể từ 31/12/2020.

Kể từ 1/1/2021, bạn không còn chạy được các mô phỏng Flash trên các trình duyệt mới. Chúng tôi sẽ duy trì các mô phỏng Flash trên website của chúng tôi cho đến khi chúng được chuyển đổi thành mô phỏng HTML5, là lúc mà chúng bị loại khỏi website của chúng tôi cùng với các hoạt động biên dịch và giảng dạy.

PhET mong đợi sự tài trợ từ những người sử dụng như các bạn để gây quỹ cho việc chuyển đổi mô phỏng sang mô phỏng HTML5. Nếu bạn chưa tham gia, hãy xem xét việc tài trợ cho dự án của chúng tôi để chúng tôi có thể tiếp tục công việc chuyển đổi các mô phỏng yêu thích của bạn.

Yêu cầu về hệ thống để có thể chạy các mô phỏng Java và Flash

Nhiều trình duyệt, bao gồm Google Chrome và Safari, đã mặc định là ngăn chặn Flash. Hướng dẫn để cho phép chạy Flash trong các trình duyệt khác nhau

Windows Systems:
Windows 10, 8.1, 7
RAM: 256 MB
Browsers: Microsoft Edge and Internet Explorer 11, Firefox, Chrome
Latest version of Java

Macintosh Systems:
macOS 10.9.5+
Administrator privileges for installation.
A 64-bit browser (Safari, Firefox, or Chrome for example) is required to run Oracle Java on Mac OS.
Latest version of Java

Linux Systems:
Oracle Linux 5.5+1
Oracle Linux 6.x (32-bit), 6.x (64-bit)2
Oracle Linux 7.x (64-bit)2
Red Hat Enterprise Linux 5.5+1, 6.x (32-bit), 6.x (64-bit)2
Ubuntu Linux 12.04 LTS, 13.x
Suse Linux Enterprise Server 10 SP2+, 11.x
Browsers: Firefox, Chrome
Latest version of Java

Một số sim có tính chất đặc biệt sẽ không chạy trong CheerpJ. Vui lòng xem sim-specific documentation.

Internet access
Windows: Chrome, Edge
Mac: Chrome, Safari
Chromebook: Chrome
iPad: Safari (see sim-specific compatibility)
Mobile phones: not recommended

Trước hết, cập nhật Java: http://java.com/en/. Chạy trực tiếp phiên bản mới nhất của mô phỏng từ phet.colorado.edu bằng cách click nút 'Play'. Nếu bạn dùng máy Mac hãy xem ở đây để được hướng dẫn chi tiết .

Mô phỏng PhET được viết bằng ba ngôn ngữ khác nhau: Java, Flash, HTML5. Mỗi loại được máy tính xử lý khác nhau, máy của bạn có thể tương thích với loại này còn loại kia thì không. Để biết thêm chi tiết hãy xem Windows, Mac

WebGL không được hỗ trợ trên tất cả các trình duyệt internet. Để tìm hiểu thêm về sự tương thích, hãy xem

Không! Bạn có thể tài nguyên site tại offline installer hay đọc thêm về cách sử dụng offline tại Offline.

Trước hết bạn cần tải và cài đặt Java.

KHi bạn đã cài xong Java, click 'Play' để tải file .jnlp file. Nhớ click nút 'Keep'. Chuyển tới thư mục chứa file .jnlp và mở file này. Nếu gặp trở ngại khi mở file .jnlp hãy tham khảo .

Đệ trình một báo cáo chi tiết về hệ thống bằng cách mở một mô phỏng HTML5 đang chạy, copy/paste 'report a problem', và gởi thông tin bằng email đến phethelp@colorado.edu:


  1. click PhET Menu (3 hàng ngang)
  2. Click "Báo cáo lỗi..."
  3. copy/paste output vào email gởi đến cho phethelp@colorado.edu (nhớ đừng sửa phần 'Thông tin giải quyết sự cố' )


Nếu bạn không mở được mô phỏng HTML5, vui lòng copy/paste phần văn bản sau đây vào email gởi tới cho phethelp@colorado.edu: User-agent: "{{USER_AGENT}}"