Video hướng dẫn ở đây

Gatekeeper, trong Mountain Lion (OS X 10.8), được thiết kế để chống các apps độc hại hoạt động. Khi bạn cố chạy một app không đủ tiêu chuẩn, Gatekeeper sẽ chặn ứng dụng. Để giải quyết việc này, right/control click lên ứng dụng rồi chọn Open. Cụ thể:

1. Download file .jar của sim mà bạn muốn sử dụng (hay download hết các sims).
2. Trong Finder, right/control click icon của sim.
3. Chọn Open trong menu xuất hiện.
4. Click Open trong hộp thoại. Nếu gặp thông báo, nhập tên và password của người quản trị.


Firefox:
Khi mở sim trong Firefox, một popup hiện ra và hỏi điều bạn cần thực hiện. Click Open với Java Web Start (default). Nếu bạn nhận được thông báo "sim không thể mở vì không rõ nguồn gốc", hãy làm theo hướng dẫn trong phần FAQ và download file .jar của sim đó.

Chrome:
Khi mở sim trong Chrome, trình duyệt sẽ hỏi Discard hay Keep file. Pops up thông báo sẽ hiện ra ở cuối màn hình. Click 'Keep'. Bạn sẽ có một icon của file mới download. Click icon để chạy sim. Nếu bạn nhận được thông báo "sim không thể mở vì không rõ nguồn gốc", hãy làm theo hướng dẫn trong phần FAQ và download file .jar của sim đó.

Safari:
Khi mở sim trong Safari, trình duyệt sẽ tự động download file .jnlp sau khi click "Run Now". Tuy vậy, bạn không nhận được thông báo nào. Click nút Download để hiển thị file mới tải về. Click file .jnlp để chạy sim. Nếu bạn nhận được thông báo "sim không thể mở vì không rõ nguồn gốc", hãy làm theo hướng dẫn trong phần FAQ và download file .jar của sim đó.

Các phiên bản Java và Flash của 'Molecule Shapes', 'Plate Tectonics', và 'Molecule Shapes: Basics' dựa trên thư viện đồ hoạ cao cấp (LWJGL) mà nhiều hệ điều hành OS và Java không hỗ trợ. Thông báo này gặp trên mọi hệ thống Mac OS X. Không may là lần này, vấn đề tương thích nằm ngoài tầm tay của chúng tôi. Nếu Oracle hay Apple không giải quyết vấn đề này, thì những sims này không thể hoạt động.