Дүрс бичлэгийн зааварчилгааг эндээс

Mountain Lion (OS X 10.8) танилцуулсан Gatekeeper нь вирус бүхий хорт аппликешнүүдийг ажиллуулахаас сэргийлдэг. Зарим шалгуурыг хангахгүй програмыг ажиллуулах оролдлогын үед Gatekeeper нь ажиллагааг зогсоодог. Үүнийг ажиллуулахдаа, right/control дээр дарж Open сонгоно уу. Ингэснээр:

1. Хэрэглэхийг хүсэж буй (эсвэл бүх) загварчлалын .jar файлыг татаж авна.
2. Finder доторх загварчлалын right/control гэсэн дээр дарна.
3. Нээгдэх контекст цэсний дээрээс Open гэснийг сонгоно.
4. Ингэснээр харилцах цонх нээгднэ. Асуултад нь Админы нэр ба нууц үгээ оруулна.


Firefox:
Firefox дээр загварчлалыг нээх үед, popup зурвасаар ажиллуулж болох эсэхийг асуух ба зөвшөөрвөл Firefox дотор файлыг ажиллуулна. Open гэснийг дарвал Java Web Start (анхдагчаар) ажиллана. Хэрвээ "тодорхойлогдоогүй хөгжүүлэгчээс нээж чадахгүй (can't be opened because it is from an unidentified developer)" гэсэн мэдэгдэл өгсөн бол, FAQ дахь хариултуудын зааврын дагуу ажиллах эсвэл загварчлалын .jar файлыг татаж аваарай.

Chrome:
Chrome дээр загварчлалуудыг нээх үед, файлыг Discard устгах эсвэл Keep хадгалах эсэхийг автоматаар асуух болно. Тус асуулга нь дэлгэцийн доор зурваст гарч ирнэ. 'Keep' дээр дараарай. Дараа нь шинээр татаж авсан файлын дүрс тэмдэгт үзэгднэ. Загварчлалыг ажиллуулахын тулд түүнийг дараарай. Хэрвээ "тодорхойлогдоогүй хөгжүүлэгчээс нээж чадахгүй (can't be opened because it is from an unidentified developer)" гэсэн мэдэгдэл өгсөн бол, FAQ дахь хариултуудын зааврын дагуу ажиллах эсвэл загварчлалын .jar файлыг татаж аваарай.

Safari:
Safari дээр загварчлалуудыг нээх үед, "Run Now" дээр дарахад хөтөч автоматаар .jnlp файлыг татаж авна. Ямар нэгэн мэдээлэл өгөхгүй. Downloads товчлуур дээр дарж татагдсан файлуудыг үзнэ. Хамгийн сүүлд татагдсан загварчлалын .jnlp файлыг ажиллуулна. Хэрвээ "тодорхойлогдоогүй хөгжүүлэгчээс нээж чадахгүй (can't be opened because it is from an unidentified developer)" гэсэн мэдэгдэл өгсөн бол, FAQ дахь хариултуудын зааврын дагуу ажиллах эсвэл загварчлалын .jar файлыг татаж аваарай.

'Molecule Shapes', 'Plate Tectonics' болон 'Molecule Shapes: Basics' хувилбарууд нь дэвшилтэт график сангууд (LWJGL) дээр тулгуурладаг бөгөөд олон ҮС болон Java хослолууд дэмжигддэггүй. Энэ харилцах цонх нь бүх Mac ҮС X систем дээр харагдана. Харамсалтай нь энэ асуудалыг бүрэн шийдээгүй байгаа. Oracle эсвэл Apple-ийн хаяг энэ асуудлыг шийдээгүй бол эдгээр загварчлалууд амжилттай ажилласаар байх магадлал багатай юм.