Video Instructies Hier

Gatekeeper, ingevoerd in Mountain Lion (OS X 10.8), is ontworpen om te vermijden dat potentieel gevaarlijke apps opgestart worden. Wanneer je tracht een app die niet voldoet aan bepaalde criteria op te starten, zal Gatekeeper het opstarten blokkeren. Om dat te negeren, dien je expliciet met right/control de applicatie aan te klikken en te kiezen voor Open. Om dit te doen:

1. Download de .jar file voor elke simulatie die je zou willen gebruiken (of download ze allemaal).
2. In Finder, klik met right/control op het icon van de simulatie.
3. Selecteer Open bovenaan de contextuele menu die verschijnt.
4. Klik Open in de dialoog box. Als er naar gevraagd wordt, voer de naam en wachtwoord van de de administrator in.


Firefox:
Wanneer je een simulatie opent in Firefox, zal een popup dialoog je vragen wat Firefox zou moeten doen met de file. Klik Open met Java Web Start (default). Als je dan een bericht ontvangt zeggende dat de simulatie "can't be opened because it is from an unidentified developer", ga dan verder met de instructies in de gepaste FAQ en download de .jar file voor die simulatie.

Chrome:
Wanneer je een simulatie opent in Chrome, zal de browser automatisch vragen om ofwel de file te Verwerpen of te Behouden. De prompt komt te voorschijn onderaan het scherm. Klik 'Keep'. Je zal dan een icon te zien krijgen van het nieuwe ingeladen bestand. Klik daarop om de simulatie te starten. Als je dan een bericht krijgt zeggende dat de simulatie "can't be opened because it is from an unidentified developer", ga dan verder met de instructies in de gepaste FAQ en download de .jar file voor die simulatie.

Safari:
Wanneer je een simulatie opent in Safari, zal de browser automatisch de .jnlp file downloaden na het klikken op "Run Now". Je wordt er echter niet van verwittigd. Klik op de Downloadtoets om de recente downloads te tonen. Klik op de laatste .jnlp file om de simulatie te starten. Als je dan een bericht krijgt zeggende dat de simulatie "can't be opened because it is from an unidentified developer", ga dan verder met de instructies in de gepaste FAQ en download de .jar file voor die simulatie.

De Java en Flash versies van 'Molecule Shapes', 'Plate Tectonics', en 'Molecule Shapes: Basics' maken gebruik van gevorderde grafische bibliotheken (LWJGL) die veel OS en Java combinaties niet ondersteunen. Deze dialoog verschijnt op alle Mac OS X systemen. Ongelukkig genoeg is dit probleem van incompabiliteit op dt ogenblik voor ons niet op te lossen. Zolang Oracle of Apple zich niet bezig houden met dit probleem, is het onwaarschijnlijk dat deze simulaties met sukses zullen opstarten.