A PhET-Based Laboratory Activity in Teaching Direct Current Circuits (Guided Inquiry with Formative Assessment)


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề A PhET-Based Laboratory Activity in Teaching Direct Current Circuits (Guided Inquiry with Formative Assessment)
Mô tả An activity designed for a wide range of grade level. It can be modified to suit the grade and need.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ K-5
Loại Guided Activity
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Guided inquiry, ICT integration, formative assessment, student-centered
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi.


Tác giả Sotero Jr. Malayao, Vel Marie C. Palisbo, Arlyn S. Pusta, Jonell B. Razo
Email liên lạc sotero.malayao@g.msuiit.edu.ph
Trường / Tổ chức MSU-Iligan Institute of Technology
Ngày đăng ký 03/11/2015
Ngày cập nhật 03/11/2015