A PhET-Based Laboratory Activity in Teaching Direct Current Circuits (Guided Inquiry with Formative Assessment)


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel A PhET-Based Laboratory Activity in Teaching Direct Current Circuits (Guided Inquiry with Formative Assessment)
Beskrivelse An activity designed for a wide range of grade level. It can be modified to suit the grade and need.
Emne Fysikk
Nivå Barneskole
Type Guided Activity
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Guided inquiry, ICT integration, formative assessment, student-centered
Simuleringer Kretsbyggeren (kun likestrøm)


Forfattere Sotero Jr. Malayao, Vel Marie C. Palisbo, Arlyn S. Pusta, Jonell B. Razo
Skole / Organisasjon MSU-Iligan Institute of Technology
Lastet opp 03.11.15
Oppdatert 03.11.15