Azerbaijani (Азербејџански)

Атомске интеракције (HTML5) HTML Atomlararası qarşılıqlı təsirlər (HTML5) Download Run now
Равнотежа (HTML5) HTML Tərəzi labaratoriyası (HTML5) Download Run now
Равнотежа Java Ölcmə əməliyyatı Download Run now
Просто струјно коло (батерија - отпорник) Java Batareya-rezistor dövrəsi Download Run now
Преламање светлости (HTML5) HTML İşığın sınması (HTML5) Download Run now
КОНДЕНЗАТОР Java Kondensator Labaratoriyası Download Run now
Кондензатор: основе (HTML5) HTML Kondensator labarotoriyası  (HTML5) Download Run now
Наелектрисања и поља (HTML5) HTML Yüklər və elektrik sahəsi (HTML5) Download Run now
Струјно коло - једносмерна струја (DC) (HTML5) HTML Circuit Construction Kit: DC (HTML5) Download Run now
Комплет за једносмерну струју (DC) -Виртуелна лаб (HTML5) HTML Elektrik Dövrəsi Labaratoriyası (HTML5) Download Run now
Како видимо боје (HTML5) HTML Rəng Ayırd Etmə (HTML5) Download Run now
Кулонов закон (HTML5) HTML Kulon qanunu (HTML5) Download Run now
Енергија у скејт-парку Java Enerji Konki Parkı Download Run now
Енергија у скејт-парку: Основна верзија (HTML5) HTML Enerjinin saxlanma qanununun əsasları (HTML5) Download Run now
Енергија у скејт-парку: Основна верзија Java Enerji Konki Parkı : Əsaslar Download Run now
Фарадејев закон (HTML5) HTML Faradey qanunu (HTML5) Download Run now
Силе и кретање - Основе (HTML5) HTML Qüvvələr və hərəkət (HTML5) Download Run now
Трење (концепт) (HTML5) HTML Sürtünmə (HTML5) Download Run now
Трење (концепт) Flash Sürtünmə Download Run now
Гравитација и орбите (HTML5) HTML Qravitasiya və Orbitlər (HTML5) Download Run now
Сила гравитације- лабораторија (HTML5) HTML Qravitasiya qüvvəsi labaratoriyası (HTML5) Download Run now
Хуков закон (HTML5) HTML Huk qanunu (HTML5) Download Run now
ЏОНТРА, ЗНАЧИ, ВОЛТА (ТЕБРА) (HTML5) HTML Con Travoltaj (HTML5) Download Run now
Масе и опруге (HTML5) HTML Kütlələr və yaylar  (HTML5) Download Run now
Масе и опруге: Основе (HTML5) HTML Yaylar və kütlələr (HTML5) Download Run now
Омов закон (HTML5) HTML Om qanunu (HTML5) Download Run now
Математичко клатно (HTML5) HTML Rəqqas labaratoriyası (HTML5) Download Run now
ФОТОЕЛЕКТРИЧНИ ЕФЕКАТ Java Fotoelektrik effekt Download Run now
Кретање пројектила (Јеремија пали топа...) (HTML5) HTML Üfüqə nəzərən bucaq altında atılmış cismin hərəkəti (HTML5) Download Run now
Омов закон (отпор линијског проводника) (HTML5) HTML Naqilin müqaviməti (HTML5) Download Run now
Омов закон Flash Naqildə olan Müqavimət Download Run now
Радерфордово (Rutherford) расејање (HTML5) HTML Rezerford səpilməsi (HTML5) Download Run now
Стања материје (HTML5) HTML States of Matter (HTML5) Download Run now
Хидростатички притисак (HTML5) HTML Maye təzyiqi (HTML5) Download Run now
Интерференција таласа (HTML5) HTML Dalğaların interferensiyası (HTML5) Download Run now
ТАЛАС НА ЖИЦИ (HTML5) HTML Naqildə yaranan rəqslər (HTML5) Download Run now

Још увек непреведено Азербејџански

Преостале симулације можете превести помоћу PhET Translation Utility.