Azerbaijani (阿塞拜疆语)

原子的相互作用 (HTML5) HTML Atomlararası qarşılıqlı təsirlər (HTML5) Download Run now
平衡探究实验 (HTML5) HTML Tərəzi labaratoriyası (HTML5) Download Run now
平衡探究实验 Java Ölcmə əməliyyatı Download Run now
电池-电阻电路 Java Batareya-rezistor dövrəsi Download Run now
光的折射 (HTML5) HTML İşığın sınması (HTML5) Download Run now
电容器实验 Java Kondensator Labaratoriyası Download Run now
电容器实验:基础 (HTML5) HTML Kondensator labarotoriyası  (HTML5) Download Run now
电荷与电场 (HTML5) HTML Yüklər və elektrik sahəsi (HTML5) Download Run now
电路组建实验:直流 (HTML5) HTML Circuit Construction Kit: DC (HTML5) Download Run now
电路组建实验:直流虚拟实验室 (HTML5) HTML Elektrik Dövrəsi Labaratoriyası (HTML5) Download Run now
光的混合 (HTML5) HTML Rəng Ayırd Etmə (HTML5) Download Run now
库仑定律 (HTML5) HTML Kulon qanunu (HTML5) Download Run now
能量滑板竞技场 Java Enerji Konki Parkı Download Run now
能量滑板竞技场: 基础 (HTML5) HTML Enerjinin saxlanma qanununun əsasları (HTML5) Download Run now
能量滑板竞技场: 基础 Java Enerji Konki Parkı : Əsaslar Download Run now
法拉第定律 (HTML5) HTML Faradey qanunu (HTML5) Download Run now
力和运动:基础 (HTML5) HTML Qüvvələr və hərəkət (HTML5) Download Run now
摩擦力 (HTML5) HTML Sürtünmə (HTML5) Download Run now
摩擦力 Flash Sürtünmə Download Run now
重力和轨道 (HTML5) HTML Qravitasiya və Orbitlər (HTML5) Download Run now
万有引力实验 (HTML5) HTML Qravitasiya qüvvəsi labaratoriyası (HTML5) Download Run now
胡克定律 (HTML5) HTML Huk qanunu (HTML5) Download Run now
静电电压 (HTML5) HTML Con Travoltaj (HTML5) Download Run now
质量和弹簧 (HTML5) HTML Kütlələr və yaylar  (HTML5) Download Run now
质量与弹簧:基础 (HTML5) HTML Yaylar və kütlələr (HTML5) Download Run now
部分电路欧姆定律 (HTML5) HTML Om qanunu (HTML5) Download Run now
钟摆实验 (HTML5) HTML Rəqqas labaratoriyası (HTML5) Download Run now
光电效应 Java Fotoelektrik effekt Download Run now
斜抛运动 (HTML5) HTML Üfüqə nəzərən bucaq altında atılmış cismin hərəkəti (HTML5) Download Run now
电线的电阻 (HTML5) HTML Naqilin müqaviməti (HTML5) Download Run now
电线的电阻 Flash Naqildə olan Müqavimət Download Run now
卢瑟福散射 (HTML5) HTML Rezerford səpilməsi (HTML5) Download Run now
物质状态 (HTML5) HTML States of Matter (HTML5) Download Run now
受到压力 (HTML5) HTML Maye təzyiqi (HTML5) Download Run now
波的干涉 (HTML5) HTML Dalğaların interferensiyası (HTML5) Download Run now
绳波 (HTML5) HTML Naqildə yaranan rəqslər (HTML5) Download Run now

模拟程序还没有被翻译成 阿塞拜疆语

剩余程序可用 PhET Translation Utility进行翻译.