Azerbaijani (Azerbaijani)

- HTML Atomlararası qarşılıqlı təsirlər (HTML5) Download Run now
გაწონასწორება (HTML5) HTML Tərəzi labaratoriyası (HTML5) Download Run now
- Java Ölcmə əməliyyatı Download Run now
აკუმულატორ-წინაღობის წრედი Java Batareya-rezistor dövrəsi Download Run now
სინათლის გარდატეხა (HTML5) HTML İşığın sınması (HTML5) Download Run now
ელექტრული კონდენსატორი Java Kondensator Labaratoriyası Download Run now
- HTML Kondensator labarotoriyası  (HTML5) Download Run now
- HTML Yüklər və elektrik sahəsi (HTML5) Download Run now
- HTML Circuit Construction Kit: DC (HTML5) Download Run now
- HTML Elektrik Dövrəsi Labaratoriyası (HTML5) Download Run now
ფერთა ხედვის პრინციპი (HTML5) HTML Rəng Ayırd Etmə (HTML5) Download Run now
კულონის კანონი (HTML5) HTML Kulon qanunu (HTML5) Download Run now
- Java Enerji Konki Parkı Download Run now
ენერგია სკეიტების პარკში (HTML5) HTML Enerjinin saxlanma qanununun əsasları (HTML5) Download Run now
- Java Enerji Konki Parkı : Əsaslar Download Run now
ფარადეის კანონი (HTML5) HTML Faradey qanunu (HTML5) Download Run now
ძალა და მოძრაობა 1 (HTML5) HTML Qüvvələr və hərəkət (HTML5) Download Run now
- HTML Sürtünmə (HTML5) Download Run now
- Flash Sürtünmə Download Run now
ორბიტები და გრავიტაცია (HTML5) HTML Qravitasiya və Orbitlər (HTML5) Download Run now
იძულებითი გრავიტაციის ნიმუში (HTML5) HTML Qravitasiya qüvvəsi labaratoriyası (HTML5) Download Run now
- HTML Huk qanunu (HTML5) Download Run now
- HTML Con Travoltaj (HTML5) Download Run now
- HTML Kütlələr və yaylar  (HTML5) Download Run now
- HTML Yaylar və kütlələr (HTML5) Download Run now
ომის კანონი (HTML5) HTML Om qanunu (HTML5) Download Run now
ქანქარა (HTML5) HTML Rəqqas labaratoriyası (HTML5) Download Run now
ფოტოელექტრიკული ეფექტები Java Fotoelektrik effekt Download Run now
გასროლილი სხეული (HTML5) HTML Üfüqə nəzərən bucaq altında atılmış cismin hərəkəti (HTML5) Download Run now
გამტარის წინაღობა (HTML5) HTML Naqilin müqaviməti (HTML5) Download Run now
გამტარის წინაღობა Flash Naqildə olan Müqavimət Download Run now
რეზერფორდის გაბნევა (HTML5) HTML Rezerford səpilməsi (HTML5) Download Run now
States of Matter (HTML5) HTML States of Matter (HTML5) Download Run now
- HTML Maye təzyiqi (HTML5) Download Run now
- HTML Dalğaların interferensiyası (HTML5) Download Run now
ტალღები სიმში (HTML5) HTML Naqildə yaranan rəqslər (HTML5) Download Run now

სიმულატორები არაა ნათარგმნი Azerbaijani

სიმულატორების თარგმნა შესაძლებელია PhET Translation Utility-ს გამოყენებით.