Azerbaijani (Azerbajdžan)

Interakcia medzi atómami (HTML5) HTML Atomlararası qarşılıqlı təsirlər (HTML5) Download Run now
Vyvažovanie (HTML5) HTML Tərəzi labaratoriyası (HTML5) Download Run now
Vyvažovanie Java Ölcmə əməliyyatı Download Run now
Obvod s batériou a rezistorom Java Batareya-rezistor dövrəsi Download Run now
Lom svetla (HTML5) HTML İşığın sınması (HTML5) Download Run now
Kondenzátor Java Kondensator Labaratoriyası Download Run now
Kondenzátor: základy (HTML5) HTML Kondensator labarotoriyası  (HTML5) Download Run now
Stavebnica elektrických obvodov: jednosmerný prúd (HTML5) HTML Circuit Construction Kit: DC (HTML5) Download Run now
Stavebnica el. obvodov: jednosmerný prúd - laboratórium (HTML5) HTML Elektrik Dövrəsi Labaratoriyası (HTML5) Download Run now
Farebné videnie (HTML5) HTML Rəng Ayırd Etmə (HTML5) Download Run now
Coulombov zákon (HTML5) HTML Kulon qanunu (HTML5) Download Run now
Energia a skejt park Java Enerji Konki Parkı Download Run now
Energia v skejt parku: základy (HTML5) HTML Enerjinin saxlanma qanununun əsasları (HTML5) Download Run now
Energia v skejt parku: základy Java Enerji Konki Parkı : Əsaslar Download Run now
Faradayov zákon (HTML5) HTML Faradey qanunu (HTML5) Download Run now
Sila a pohyb: základy (HTML5) HTML Qüvvələr və hərəkət (HTML5) Download Run now
Trenie (HTML5) HTML Sürtünmə (HTML5) Download Run now
Trenie Flash Sürtünmə Download Run now
Gravitácia a obežná dráha (HTML5) HTML Qravitasiya və Orbitlər (HTML5) Download Run now
Laboratórium gravitačnej sily (HTML5) HTML Qravitasiya qüvvəsi labaratoriyası (HTML5) Download Run now
Hookov zákon (HTML5) HTML Huk qanunu (HTML5) Download Run now
Elektrické pole nábojov (HTML5) HTML Yüklər və elektrik sahəsi (HTML5) Download Run now
John Tra-volt (HTML5) HTML Con Travoltaj (HTML5) Download Run now
Pružinový oscilátor (HTML5) HTML Kütlələr və yaylar  (HTML5) Download Run now
Pružinový oscilátor: Základy (HTML5) HTML Yaylar və kütlələr (HTML5) Download Run now
Ohmov zákon (HTML5) HTML Om qanunu (HTML5) Download Run now
Kyvadlo (HTML5) HTML Rəqqas labaratoriyası (HTML5) Download Run now
Fotoelektrický jav Java Fotoelektrik effekt Download Run now
Let strely (HTML5) HTML Üfüqə nəzərən bucaq altında atılmış cismin hərəkəti (HTML5) Download Run now
Elektrický odpor vodiča (HTML5) HTML Naqilin müqaviməti (HTML5) Download Run now
resistance-in-a-wire Flash Naqildə olan Müqavimət Download Run now
Rutherfordov pokus (HTML5) HTML Rezerford səpilməsi (HTML5) Download Run now
Skupenstvo látky (HTML5) HTML States of Matter (HTML5) Download Run now
Tlak v kvapaline (HTML5) HTML Maye təzyiqi (HTML5) Download Run now
Interferencia vlnenia (HTML5) HTML Dalğaların interferensiyası (HTML5) Download Run now
Vlnenie v rade bodov (HTML5) HTML Naqildə yaranan rəqslər (HTML5) Download Run now

Simulácie, ktoré momentálne nie sú preložené do Azerbajdžan

Zostávajúce simulácie môžu byť preložené použitím PhET prekladacieho nástroja.