Azerbaijani (Azerbaijani)

Tương tác nguyên tử (HTML5) HTML Atomlararası qarşılıqlı təsirlər (HTML5) Download Run now
Cân bằng (HTML5) HTML Tərəzi labaratoriyası (HTML5) Download Run now
Cân bằng Java Ölcmə əməliyyatı Download Run now
Mạch điện Pin - Điện trở Java Batareya-rezistor dövrəsi Download Run now
Khúc xạ ánh sáng (HTML5) HTML İşığın sınması (HTML5) Download Run now
Tụ điện Java Kondensator Labaratoriyası Download Run now
Tụ điện: phần cơ bản (HTML5) HTML Kondensator labarotoriyası  (HTML5) Download Run now
Điện tích và điện trường (HTML5) HTML Yüklər və elektrik sahəsi (HTML5) Download Run now
Bộ lắp ráp mạch điện: DC (HTML5) HTML Circuit Construction Kit: DC (HTML5) Download Run now
Bộ lắp ráp mạch điện: DC - Phòng thí nghiệm ảo (HTML5) HTML Elektrik Dövrəsi Labaratoriyası (HTML5) Download Run now
Thị giác màu (HTML5) HTML Rəng Ayırd Etmə (HTML5) Download Run now
Định luật Coulomb (HTML5) HTML Kulon qanunu (HTML5) Download Run now
Công viên trượt ván. Java Enerji Konki Parkı Download Run now
Công viên ván trượt: Phần cơ bản (HTML5) HTML Enerjinin saxlanma qanununun əsasları (HTML5) Download Run now
Công viên trượt ván: Những điều cơ bản Java Enerji Konki Parkı : Əsaslar Download Run now
Định luật Faraday (HTML5) HTML Faradey qanunu (HTML5) Download Run now
Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5) HTML Qüvvələr və hərəkət (HTML5) Download Run now
Ma sát (HTML5) HTML Sürtünmə (HTML5) Download Run now
Ma sát Flash Sürtünmə Download Run now
Lực hấp dẫn và quỹ đạo (HTML5) HTML Qravitasiya və Orbitlər (HTML5) Download Run now
Lực hấp dẫn (HTML5) HTML Qravitasiya qüvvəsi labaratoriyası (HTML5) Download Run now
Định luật Hooke (HTML5) HTML Huk qanunu (HTML5) Download Run now
John Travoltage (HTML5) HTML Con Travoltaj (HTML5) Download Run now
Con lắc lò xo (HTML5) HTML Kütlələr və yaylar  (HTML5) Download Run now
Con lắc lò xo: những điều cơ bản (HTML5) HTML Yaylar və kütlələr (HTML5) Download Run now
Định luật Ohm (HTML5) HTML Om qanunu (HTML5) Download Run now
Con lắc (HTML5) HTML Rəqqas labaratoriyası (HTML5) Download Run now
Hiệu ứng Quang điện Java Fotoelektrik effekt Download Run now
Chuyển động của đạn tử (HTML5) HTML Üfüqə nəzərən bucaq altında atılmış cismin hərəkəti (HTML5) Download Run now
Điện trở của một dây dẫn (HTML5) HTML Naqilin müqaviməti (HTML5) Download Run now
Điện trở của một dây dẫn Flash Naqildə olan Müqavimət Download Run now
Tán xạ Rutherford (HTML5) HTML Rezerford səpilməsi (HTML5) Download Run now
Trạng thái của vật chất (HTML5) HTML States of Matter (HTML5) Download Run now
Áp suất (HTML5) HTML Maye təzyiqi (HTML5) Download Run now
Giao thoa sóng (HTML5) HTML Dalğaların interferensiyası (HTML5) Download Run now
Sóng trên một sợi dây (HTML5) HTML Naqildə yaranan rəqslər (HTML5) Download Run now

Các Mô phỏng chưa được dịch sang tiếng Azerbaijani

Có thể dịch các Mô phỏng còn lại bằng cách dùng Tiện ích dịch thuật của PhET.