Azerbaijani (Azerbaijani)

Interacties tussen atomen (HTML5) HTML Atomlararası qarşılıqlı təsirlər (HTML5) Download Run now
Balanceren (HTML5) HTML Tərəzi labaratoriyası (HTML5) Download Run now
Balanceer Act Java Ölcmə əməliyyatı Download Run now
Schakelling met batterij en weerstand Java Batareya-rezistor dövrəsi Download Run now
Lichtbreking (HTML5) HTML İşığın sınması (HTML5) Download Run now
Condensator Lab Java Kondensator Labaratoriyası Download Run now
Condensator lab: eenvoudig (HTML5) HTML Kondensator labarotoriyası  (HTML5) Download Run now
Ladingen en velden (HTML5) HTML Yüklər və elektrik sahəsi (HTML5) Download Run now
Circuit constructie kit: gelijkstroom (HTML5) HTML Circuit Construction Kit: DC (HTML5) Download Run now
Circuit constructie kit: gelijkstroom - Virtueel lab (HTML5) HTML Elektrik Dövrəsi Labaratoriyası (HTML5) Download Run now
Kleuren zien (HTML5) HTML Rəng Ayırd Etmə (HTML5) Download Run now
De wet van Coulomb (HTML5) HTML Kulon qanunu (HTML5) Download Run now
EnergieSkatepark Java Enerji Konki Parkı Download Run now
Energie in het schaatspark: eenvoudig (HTML5) HTML Enerjinin saxlanma qanununun əsasları (HTML5) Download Run now
Energy Skate Park: Basics Java Enerji Konki Parkı : Əsaslar Download Run now
De wet van Faraday (HTML5) HTML Faradey qanunu (HTML5) Download Run now
Kracht en beweging: eenvoudig (HTML5) HTML Qüvvələr və hərəkət (HTML5) Download Run now
Wrijving (HTML5) HTML Sürtünmə (HTML5) Download Run now
Wrijving Flash Sürtünmə Download Run now
Gravitatie en banen (HTML5) HTML Qravitasiya və Orbitlər (HTML5) Download Run now
Gravitatiekracht lab (HTML5) HTML Qravitasiya qüvvəsi labaratoriyası (HTML5) Download Run now
Wet van Hooke (HTML5) HTML Huk qanunu (HTML5) Download Run now
John Tra(voltage) (HTML5) HTML Con Travoltaj (HTML5) Download Run now
Massa’s en veren (HTML5) HTML Kütlələr və yaylar  (HTML5) Download Run now
Massa’s en veren: eenvoudig (HTML5) HTML Yaylar və kütlələr (HTML5) Download Run now
Wet van Ohm (HTML5) HTML Om qanunu (HTML5) Download Run now
Slinger lab (HTML5) HTML Rəqqas labaratoriyası (HTML5) Download Run now
Fotoelektrisch effect Java Fotoelektrik effekt Download Run now
Projectielbeweging (HTML5) HTML Üfüqə nəzərən bucaq altında atılmış cismin hərəkəti (HTML5) Download Run now
Weerstand van een draad (HTML5) HTML Naqilin müqaviməti (HTML5) Download Run now
resistance-in-a-wire Flash Naqildə olan Müqavimət Download Run now
Rutherfordverstrooiing (HTML5) HTML Rezerford səpilməsi (HTML5) Download Run now
Aggregatietoestanden (HTML5) HTML States of Matter (HTML5) Download Run now
Onder druk (HTML5) HTML Maye təzyiqi (HTML5) Download Run now
Golfinterferentie (HTML5) HTML Dalğaların interferensiyası (HTML5) Download Run now
Golf op een koord (HTML5) HTML Naqildə yaranan rəqslər (HTML5) Download Run now

Nog niet in Azerbaijani vertaalde simulaties

De Java en Flash simulaties kunnen worden vertaald met de PhET vertaalhulp.
De HTLM5 simulaties worden met de browser vertaald.