Azerbaijani (Azerbaijani)

Aatomitevaheline vastastikmõju (HTML5) HTML Atomlararası qarşılıqlı təsirlər (HTML5) Download Run now
Tasakaaluharjutus (HTML5) HTML Tərəzi labaratoriyası (HTML5) Download Run now
- Java Ölcmə əməliyyatı Download Run now
Patarei ja takistiga vooluring Java Batareya-rezistor dövrəsi Download Run now
Valguse murdumine (HTML5) HTML İşığın sınması (HTML5) Download Run now
Mahtuvuslabor Java Kondensator Labaratoriyası Download Run now
Kondensaatori labor: põhimõte (HTML5) HTML Kondensator labarotoriyası  (HTML5) Download Run now
- HTML Yüklər və elektrik sahəsi (HTML5) Download Run now
Vooluringi koostamine: Alalisvool (HTML5) HTML Circuit Construction Kit: DC (HTML5) Download Run now
- HTML Elektrik Dövrəsi Labaratoriyası (HTML5) Download Run now
Värvuse tajumine (HTML5) HTML Rəng Ayırd Etmə (HTML5) Download Run now
- HTML Kulon qanunu (HTML5) Download Run now
Energia rula park Java Enerji Konki Parkı Download Run now
Energia rulapark: algtõed (HTML5) HTML Enerjinin saxlanma qanununun əsasları (HTML5) Download Run now
Energy Skate Park: Basics Java Enerji Konki Parkı : Əsaslar Download Run now
Faraday seadus (HTML5) HTML Faradey qanunu (HTML5) Download Run now
Jõud ja liikumine: algtõed (HTML5) HTML Qüvvələr və hərəkət (HTML5) Download Run now
Hõõrdumine (HTML5) HTML Sürtünmə (HTML5) Download Run now
Hõõrdumine Flash Sürtünmə Download Run now
Gravitatsioon ja orbiidid (HTML5) HTML Qravitasiya və Orbitlər (HTML5) Download Run now
Gravitatsioonilabor (HTML5) HTML Qravitasiya qüvvəsi labaratoriyası (HTML5) Download Run now
Hooke'i seadus (HTML5) HTML Huk qanunu (HTML5) Download Run now
Travoltage (HTML5) HTML Con Travoltaj (HTML5) Download Run now
- HTML Kütlələr və yaylar  (HTML5) Download Run now
- HTML Yaylar və kütlələr (HTML5) Download Run now
Ohmi seadus (HTML5) HTML Om qanunu (HTML5) Download Run now
- HTML Rəqqas labaratoriyası (HTML5) Download Run now
Fotoelektriline efekt Java Fotoelektrik effekt Download Run now
- HTML Üfüqə nəzərən bucaq altında atılmış cismin hərəkəti (HTML5) Download Run now
Juhtme takistus (HTML5) HTML Naqilin müqaviməti (HTML5) Download Run now
Juhtme takistus Flash Naqildə olan Müqavimət Download Run now
Rutherfordi hajumine (HTML5) HTML Rezerford səpilməsi (HTML5) Download Run now
States of Matter (HTML5) HTML States of Matter (HTML5) Download Run now
Surve all (HTML5) HTML Maye təzyiqi (HTML5) Download Run now
- HTML Dalğaların interferensiyası (HTML5) Download Run now
Lainetus ahelas (HTML5) HTML Naqildə yaranan rəqslər (HTML5) Download Run now

Simulatsioonid, mida pole veel Azerbaijani keelde tõlgitud

Ülejäänud simulatsioonid saab tõlkida PhET Translation Utility abil.