Azerbaijani (Azerbaycanî)

- HTML Atomlararası qarşılıqlı təsirlər (HTML5) Download Run now
Balancing Act (HTML5) HTML Tərəzi labaratoriyası (HTML5) Download Run now
Hevsengkirin Java Ölcmə əməliyyatı Download Run now
Gêjenî Pîl-Bergirî Java Batareya-rezistor dövrəsi Download Run now
- HTML İşığın sınması (HTML5) Download Run now
Ezmûngeha Bargegirî Java Kondensator Labaratoriyası Download Run now
- HTML Kondensator labarotoriyası  (HTML5) Download Run now
- HTML Yüklər və elektrik sahəsi (HTML5) Download Run now
- HTML Circuit Construction Kit: DC (HTML5) Download Run now
- HTML Elektrik Dövrəsi Labaratoriyası (HTML5) Download Run now
- HTML Rəng Ayırd Etmə (HTML5) Download Run now
- HTML Kulon qanunu (HTML5) Download Run now
Parka Xijxijka Wize Java Enerji Konki Parkı Download Run now
- HTML Enerjinin saxlanma qanununun əsasları (HTML5) Download Run now
Parka Xijxijka Wize: Bingeh Java Enerji Konki Parkı : Əsaslar Download Run now
- HTML Faradey qanunu (HTML5) Download Run now
- HTML Qüvvələr və hərəkət (HTML5) Download Run now
- HTML Sürtünmə (HTML5) Download Run now
Bergirî Flash Sürtünmə Download Run now
- HTML Qravitasiya və Orbitlər (HTML5) Download Run now
- HTML Qravitasiya qüvvəsi labaratoriyası (HTML5) Download Run now
- HTML Huk qanunu (HTML5) Download Run now
- HTML Con Travoltaj (HTML5) Download Run now
- HTML Kütlələr və yaylar  (HTML5) Download Run now
- HTML Yaylar və kütlələr (HTML5) Download Run now
- HTML Om qanunu (HTML5) Download Run now
- HTML Rəqqas labaratoriyası (HTML5) Download Run now
Karîgeriya Ronakî-Kareba Java Fotoelektrik effekt Download Run now
- HTML Üfüqə nəzərən bucaq altında atılmış cismin hərəkəti (HTML5) Download Run now
- HTML Naqilin müqaviməti (HTML5) Download Run now
Bergiriya di Têlê de Flash Naqildə olan Müqavimət Download Run now
- HTML Rezerford səpilməsi (HTML5) Download Run now
- HTML States of Matter (HTML5) Download Run now
- HTML Maye təzyiqi (HTML5) Download Run now
- HTML Dalğaların interferensiyası (HTML5) Download Run now
- HTML Naqildə yaranan rəqslər (HTML5) Download Run now

Şêwekarên hêj nehatine wergerandin bo Azerbaycanî

Hun dikarin şêwekarên din bi Amûra Wergerandinê ya PhET wergerînin.