Azerbaijani (Azerbaigiano)

Interazioni atomiche (HTML5) HTML Atomlararası qarşılıqlı təsirlər (HTML5) Download Run now
Leve (HTML5) HTML Tərəzi labaratoriyası (HTML5) Download Run now
Leve Java Ölcmə əməliyyatı Download Run now
Circuito Pila - Resistenza Java Batareya-rezistor dövrəsi Download Run now
Rifrazione della luce (HTML5) HTML İşığın sınması (HTML5) Download Run now
Condensatori Java Kondensator Labaratoriyası Download Run now
Laboratorio condensatori: introduzione (HTML5) HTML Kondensator labarotoriyası  (HTML5) Download Run now
Cariche e campi elettrici (HTML5) HTML Yüklər və elektrik sahəsi (HTML5) Download Run now
Kit creazione circuiti: corrente continua (HTML5) HTML Circuit Construction Kit: DC (HTML5) Download Run now
Kit creazione circuiti: corrente continua - Laboratorio virtuale (HTML5) HTML Elektrik Dövrəsi Labaratoriyası (HTML5) Download Run now
Visione dei Colori (HTML5) HTML Rəng Ayırd Etmə (HTML5) Download Run now
Legge di Coulomb (HTML5) HTML Kulon qanunu (HTML5) Download Run now
Energia con lo Skateboard Java Enerji Konki Parkı Download Run now
Energia con lo Skateboard: concetti base (HTML5) HTML Enerjinin saxlanma qanununun əsasları (HTML5) Download Run now
Energia con lo Skateboard: concetti base Java Enerji Konki Parkı : Əsaslar Download Run now
Legge di Faraday (HTML5) HTML Faradey qanunu (HTML5) Download Run now
Forze e moto: le basi (HTML5) HTML Qüvvələr və hərəkət (HTML5) Download Run now
Attrito (HTML5) HTML Sürtünmə (HTML5) Download Run now
Attrito Flash Sürtünmə Download Run now
Gravità e orbite (HTML5) HTML Qravitasiya və Orbitlər (HTML5) Download Run now
Forza di gravità (HTML5) HTML Qravitasiya qüvvəsi labaratoriyası (HTML5) Download Run now
Legge di Hooke (HTML5) HTML Huk qanunu (HTML5) Download Run now
John TraVolt (HTML5) HTML Con Travoltaj (HTML5) Download Run now
Masse e molle (HTML5) HTML Kütlələr və yaylar  (HTML5) Download Run now
Masse e molle: introduzione (HTML5) HTML Yaylar və kütlələr (HTML5) Download Run now
Legge di Ohm (HTML5) HTML Om qanunu (HTML5) Download Run now
Laboratorio Pendoli (HTML5) HTML Rəqqas labaratoriyası (HTML5) Download Run now
L'Effetto Fotoelettrico Java Fotoelektrik effekt Download Run now
Moto del proiettile (HTML5) HTML Üfüqə nəzərən bucaq altında atılmış cismin hərəkəti (HTML5) Download Run now
Resistenza in un cavo elettrico (HTML5) HTML Naqilin müqaviməti (HTML5) Download Run now
Resistenza in un cavo Flash Naqildə olan Müqavimət Download Run now
Diffusione di Rutherford (HTML5) HTML Rezerford səpilməsi (HTML5) Download Run now
Stati della materia (HTML5) HTML States of Matter (HTML5) Download Run now
In pressione (HTML5) HTML Maye təzyiqi (HTML5) Download Run now
Interferenza tra onde (HTML5) HTML Dalğaların interferensiyası (HTML5) Download Run now
Onde sulla corda (HTML5) HTML Naqildə yaranan rəqslər (HTML5) Download Run now

Simulazioni non ancora tradotte in Azerbaigiano

Le altre simulazioni possono essere tradotte usando l'utilità di traduzione di PhET.