Azerbaijani (아제르바이잔어)

원자간 상호작용 (HTML5) HTML Atomlararası qarşılıqlı təsirlər (HTML5) Download Run now
균형잡기 (HTML5) HTML Tərəzi labaratoriyası (HTML5) Download Run now
균형잡기 Java Ölcmə əməliyyatı Download Run now
전지-저항 회로 Java Batareya-rezistor dövrəsi Download Run now
빛의 굴절 (HTML5) HTML İşığın sınması (HTML5) Download Run now
축전기 실험 Java Kondensator Labaratoriyası Download Run now
콘덴서 실험:기초 (HTML5) HTML Kondensator labarotoriyası  (HTML5) Download Run now
하전과 전기장 (HTML5) HTML Yüklər və elektrik sahəsi (HTML5) Download Run now
회로제작 키트: DC (HTML5) HTML Circuit Construction Kit: DC (HTML5) Download Run now
회로제작 키트: DC - 가상실험 (HTML5) HTML Elektrik Dövrəsi Labaratoriyası (HTML5) Download Run now
색상 보기 (HTML5) HTML Rəng Ayırd Etmə (HTML5) Download Run now
쿨롱의 법칙 (HTML5) HTML Kulon qanunu (HTML5) Download Run now
에너지 스케이트 공원 Java Enerji Konki Parkı Download Run now
에너지 스케이트 공원: 기초 (HTML5) HTML Enerjinin saxlanma qanununun əsasları (HTML5) Download Run now
에너지 스케이트 공원: 기초 Java Enerji Konki Parkı : Əsaslar Download Run now
파라데이 법칙 (HTML5) HTML Faradey qanunu (HTML5) Download Run now
힘과 운동: 기초 (HTML5) HTML Qüvvələr və hərəkət (HTML5) Download Run now
마찰 (HTML5) HTML Sürtünmə (HTML5) Download Run now
마찰 Flash Sürtünmə Download Run now
중력과 궤도 (HTML5) HTML Qravitasiya və Orbitlər (HTML5) Download Run now
중력 실험 (HTML5) HTML Qravitasiya qüvvəsi labaratoriyası (HTML5) Download Run now
후크의 법칙 (HTML5) HTML Huk qanunu (HTML5) Download Run now
정전기: 죤 트라볼티지 (HTML5) HTML Con Travoltaj (HTML5) Download Run now
질량과 용수철 (HTML5) HTML Kütlələr və yaylar  (HTML5) Download Run now
질량과 스프링: 기초 (HTML5) HTML Yaylar və kütlələr (HTML5) Download Run now
옴의 법칙 (HTML5) HTML Om qanunu (HTML5) Download Run now
진자 실험 (HTML5) HTML Rəqqas labaratoriyası (HTML5) Download Run now
광전효과 Java Fotoelektrik effekt Download Run now
포물선 운동 (HTML5) HTML Üfüqə nəzərən bucaq altında atılmış cismin hərəkəti (HTML5) Download Run now
전선의 저항 (HTML5) HTML Naqilin müqaviməti (HTML5) Download Run now
전선의 저항 Flash Naqildə olan Müqavimət Download Run now
러더포드 산란 (HTML5) HTML Rezerford səpilməsi (HTML5) Download Run now
물질의 상태 (HTML5) HTML States of Matter (HTML5) Download Run now
가압 (HTML5) HTML Maye təzyiqi (HTML5) Download Run now
파동의 간섭 (HTML5) HTML Dalğaların interferensiyası (HTML5) Download Run now
줄의 파동 (HTML5) HTML Naqildə yaranan rəqslər (HTML5) Download Run now

아제르바이잔어으로 번역되지 않은 시뮬레이션

PhET 번역 유틸리티를 사용하여 나머지 시뮬레이션을 번역할 수 있음.