Azerbaijani (Azerbaijani)

- HTML Atomlararası qarşılıqlı təsirlər (HTML5) Download Run now
Балансування (HTML5) HTML Tərəzi labaratoriyası (HTML5) Download Run now
Рівновага важеля Java Ölcmə əməliyyatı Download Run now
Коло з батареї і резистора Java Batareya-rezistor dövrəsi Download Run now
Заломлення світла (HTML5) HTML İşığın sınması (HTML5) Download Run now
Лабораторія конденсаторів Java Kondensator Labaratoriyası Download Run now
Лабораторія конденсаторів: Основи (HTML5) HTML Kondensator labarotoriyası  (HTML5) Download Run now
Заряди і поля (HTML5) HTML Yüklər və elektrik sahəsi (HTML5) Download Run now
Лабораторія електрики: Постійний струм (HTML5) HTML Circuit Construction Kit: DC (HTML5) Download Run now
Лабораторія електрики: постійний струм - віртуальна лабораторія (HTML5) HTML Elektrik Dövrəsi Labaratoriyası (HTML5) Download Run now
Колір, що його бачить людина (HTML5) HTML Rəng Ayırd Etmə (HTML5) Download Run now
- HTML Kulon qanunu (HTML5) Download Run now
Парк для скейтів Java Enerji Konki Parkı Download Run now
Парк для скейтів: Основи (HTML5) HTML Enerjinin saxlanma qanununun əsasları (HTML5) Download Run now
Парк для скейтів: Основи Java Enerji Konki Parkı : Əsaslar Download Run now
Закон Фарадея (HTML5) HTML Faradey qanunu (HTML5) Download Run now
Сили і рух: Основи (HTML5) HTML Qüvvələr və hərəkət (HTML5) Download Run now
Тертя (HTML5) HTML Sürtünmə (HTML5) Download Run now
Тертя Flash Sürtünmə Download Run now
Гравітація і орбіти (HTML5) HTML Qravitasiya və Orbitlər (HTML5) Download Run now
Лабораторія гравітаційних сил (HTML5) HTML Qravitasiya qüvvəsi labaratoriyası (HTML5) Download Run now
Закон Гука (HTML5) HTML Huk qanunu (HTML5) Download Run now
Джон Травольтаж (HTML5) HTML Con Travoltaj (HTML5) Download Run now
Маси і пружини (HTML5) HTML Kütlələr və yaylar  (HTML5) Download Run now
Маси і пружини. Основи (HTML5) HTML Yaylar və kütlələr (HTML5) Download Run now
закон Ома (HTML5) HTML Om qanunu (HTML5) Download Run now
Лабораторія маятників (HTML5) HTML Rəqqas labaratoriyası (HTML5) Download Run now
Фотоефект Java Fotoelektrik effekt Download Run now
Рух снарядів (HTML5) HTML Üfüqə nəzərən bucaq altında atılmış cismin hərəkəti (HTML5) Download Run now
Опір провідників (HTML5) HTML Naqilin müqaviməti (HTML5) Download Run now
Опір дроту Flash Naqildə olan Müqavimət Download Run now
Резерфордівське розсіювання (HTML5) HTML Rezerford səpilməsi (HTML5) Download Run now
Стани матерії (HTML5) HTML States of Matter (HTML5) Download Run now
Під тиском (HTML5) HTML Maye təzyiqi (HTML5) Download Run now
Інтерференція хвиль (HTML5) HTML Dalğaların interferensiyası (HTML5) Download Run now
Хвилі в стрічці (HTML5) HTML Naqildə yaranan rəqslər (HTML5) Download Run now

Симуляції ще не перекладені Azerbaijani

Решта симуляцій бути перекладені за допомогою утиліти PhET.