Azerbaijani (Azerbaijani)

- HTML Atomlararası qarşılıqlı təsirlər (HTML5) Download Run now
Rovnováha (HTML5) HTML Tərəzi labaratoriyası (HTML5) Download Run now
Rovnováha Java Ölcmə əməliyyatı Download Run now
Obvod s baterií a rezistorem Java Batareya-rezistor dövrəsi Download Run now
Lom světla (HTML5) HTML İşığın sınması (HTML5) Download Run now
Deskový kondenzátor Java Kondensator Labaratoriyası Download Run now
Laboratoř s kondenzátory (HTML5) HTML Kondensator labarotoriyası  (HTML5) Download Run now
- HTML Circuit Construction Kit: DC (HTML5) Download Run now
- HTML Elektrik Dövrəsi Labaratoriyası (HTML5) Download Run now
Barevné vidění (HTML5) HTML Rəng Ayırd Etmə (HTML5) Download Run now
Coulombův zákon (HTML5) HTML Kulon qanunu (HTML5) Download Run now
Energetický Skate Park Java Enerji Konki Parkı Download Run now
Skatepark energie: základy (HTML5) HTML Enerjinin saxlanma qanununun əsasları (HTML5) Download Run now
Energy Skate Park: Basics Java Enerji Konki Parkı : Əsaslar Download Run now
Faradayův zákon (HTML5) HTML Faradey qanunu (HTML5) Download Run now
Síly a pohyb: základy (HTML5) HTML Qüvvələr və hərəkət (HTML5) Download Run now
Tření (HTML5) HTML Sürtünmə (HTML5) Download Run now
Tření Flash Sürtünmə Download Run now
- HTML Qravitasiya və Orbitlər (HTML5) Download Run now
Gravitační laboratoř (HTML5) HTML Qravitasiya qüvvəsi labaratoriyası (HTML5) Download Run now
Hookův zákon (HTML5) HTML Huk qanunu (HTML5) Download Run now
Náboje a pole (HTML5) HTML Yüklər və elektrik sahəsi (HTML5) Download Run now
Džon Travoltáž (HTML5) HTML Con Travoltaj (HTML5) Download Run now
- HTML Kütlələr və yaylar  (HTML5) Download Run now
- HTML Yaylar və kütlələr (HTML5) Download Run now
Ohmův zákon (HTML5) HTML Om qanunu (HTML5) Download Run now
- HTML Rəqqas labaratoriyası (HTML5) Download Run now
Fotoelektrický efekt Java Fotoelektrik effekt Download Run now
- HTML Üfüqə nəzərən bucaq altında atılmış cismin hərəkəti (HTML5) Download Run now
Odpor drátu (HTML5) HTML Naqilin müqaviməti (HTML5) Download Run now
Odpor v drátu Flash Naqildə olan Müqavimət Download Run now
Rutherfordův rozptyl (HTML5) HTML Rezerford səpilməsi (HTML5) Download Run now
- HTML States of Matter (HTML5) Download Run now
Pod tlakem (HTML5) HTML Maye təzyiqi (HTML5) Download Run now
- HTML Dalğaların interferensiyası (HTML5) Download Run now
Vlnění na vlákně (HTML5) HTML Naqildə yaranan rəqslər (HTML5) Download Run now

Simulace dosud nepřeložené do Azerbaijani

Zbývající simulace mohou být přeloženy pomocí PhET Translation Utility.