Azerbaijani (Azerbaijani)

- HTML Atomlararası qarşılıqlı təsirlər (HTML5) Download Run now
संतुलिकरण (HTML5) HTML Tərəzi labaratoriyası (HTML5) Download Run now
संतुलिकरण Java Ölcmə əməliyyatı Download Run now
बॅट्ररी रेझिस्टर मंडल ( सर्किट) Java Batareya-rezistor dövrəsi Download Run now
प्रकाशाचे अपवर्तन (HTML5) HTML İşığın sınması (HTML5) Download Run now
कपॅसिटर प्रयोगशाळा Java Kondensator Labaratoriyası Download Run now
- HTML Kondensator labarotoriyası  (HTML5) Download Run now
भार आणि क्षेत्र (HTML5) HTML Yüklər və elektrik sahəsi (HTML5) Download Run now
- HTML Circuit Construction Kit: DC (HTML5) Download Run now
- HTML Elektrik Dövrəsi Labaratoriyası (HTML5) Download Run now
रंग ओळख (HTML5) HTML Rəng Ayırd Etmə (HTML5) Download Run now
- HTML Kulon qanunu (HTML5) Download Run now
एनर्जी स्केट पार्क Java Enerji Konki Parkı Download Run now
एनर्जी स्केट पार्क (प्राथमिक) (HTML5) HTML Enerjinin saxlanma qanununun əsasları (HTML5) Download Run now
एनर्जी स्केट पार्क (प्राथमिक) Java Enerji Konki Parkı : Əsaslar Download Run now
फॅरेडेचा नियम (HTML5) HTML Faradey qanunu (HTML5) Download Run now
बल आणि गती : प्राथमिक (HTML5) HTML Qüvvələr və hərəkət (HTML5) Download Run now
घर्षण (HTML5) HTML Sürtünmə (HTML5) Download Run now
घर्षण Flash Sürtünmə Download Run now
गुरुत्वाकर्षण आणि कक्षा (HTML5) HTML Qravitasiya və Orbitlər (HTML5) Download Run now
गुरुत्वीय बल प्रयोगशाळा (HTML5) HTML Qravitasiya qüvvəsi labaratoriyası (HTML5) Download Run now
हुक चा नियम (HTML5) HTML Huk qanunu (HTML5) Download Run now
जॉन ट्राव्होल्टेज (HTML5) HTML Con Travoltaj (HTML5) Download Run now
- HTML Kütlələr və yaylar  (HTML5) Download Run now
- HTML Yaylar və kütlələr (HTML5) Download Run now
ओहमचा नियम (HTML5) HTML Om qanunu (HTML5) Download Run now
लंबकाची प्रयोगशाळा (HTML5) HTML Rəqqas labaratoriyası (HTML5) Download Run now
प्रकाशविद्युत परिणाम Java Fotoelektrik effekt Download Run now
- HTML Üfüqə nəzərən bucaq altında atılmış cismin hərəkəti (HTML5) Download Run now
तारेमधील विरोध (HTML5) HTML Naqilin müqaviməti (HTML5) Download Run now
- Flash Naqildə olan Müqavimət Download Run now
रुदरफ़ोर्ड विचलन (HTML5) HTML Rezerford səpilməsi (HTML5) Download Run now
पदार्थांच्या प्रावस्था (HTML5) HTML States of Matter (HTML5) Download Run now
दाबाखाली (HTML5) HTML Maye təzyiqi (HTML5) Download Run now
- HTML Dalğaların interferensiyası (HTML5) Download Run now
दोरी वरील लाट (HTML5) HTML Naqildə yaranan rəqslər (HTML5) Download Run now

ही PhET सादृश्ये Azerbaijaniमध्ये भाषांतरीत भाषातरीत झालेली नाहीत.

शिल्लक सादृशे PhET Translation Utility. वापरुन अनुवादीत करू शकता.