Azerbaijani (Azerice)

Atomik etkileşimler (HTML5) HTML Atomlararası qarşılıqlı təsirlər (HTML5) Download Run now
Denge Hareketi (HTML5) HTML Tərəzi labaratoriyası (HTML5) Download Run now
Denge Hareketi Java Ölcmə əməliyyatı Download Run now
Pil-Direnç Devresi Java Batareya-rezistor dövrəsi Download Run now
Bükülen Işık (HTML5) HTML İşığın sınması (HTML5) Download Run now
Kondansatör Lab. Java Kondensator Labaratoriyası Download Run now
- HTML Kondensator labarotoriyası  (HTML5) Download Run now
- HTML Yüklər və elektrik sahəsi (HTML5) Download Run now
- HTML Circuit Construction Kit: DC (HTML5) Download Run now
- HTML Elektrik Dövrəsi Labaratoriyası (HTML5) Download Run now
Işık ve Renkler (HTML5) HTML Rəng Ayırd Etmə (HTML5) Download Run now
- HTML Kulon qanunu (HTML5) Download Run now
Enerji Kaykayı Parkı Java Enerji Konki Parkı Download Run now
Energy Skate Park: Basics (HTML5) HTML Enerjinin saxlanma qanununun əsasları (HTML5) Download Run now
Enerji Kaykayı Parkı: Temel Öğeler Java Enerji Konki Parkı : Əsaslar Download Run now
- HTML Faradey qanunu (HTML5) Download Run now
Kuvvet ve Hareket: Temel Prensipler (HTML5) HTML Qüvvələr və hərəkət (HTML5) Download Run now
Sürtünme (HTML5) HTML Sürtünmə (HTML5) Download Run now
Sürtünme Flash Sürtünmə Download Run now
Yerçekimi ve Yörüngeler (HTML5) HTML Qravitasiya və Orbitlər (HTML5) Download Run now
Çekim Kuvveti Laboratuvarı (HTML5) HTML Qravitasiya qüvvəsi labaratoriyası (HTML5) Download Run now
- HTML Huk qanunu (HTML5) Download Run now
Elektrikli Travolta (Statik Elektrik) (HTML5) HTML Con Travoltaj (HTML5) Download Run now
- HTML Kütlələr və yaylar  (HTML5) Download Run now
- HTML Yaylar və kütlələr (HTML5) Download Run now
Ohm Kanunu (HTML5) HTML Om qanunu (HTML5) Download Run now
- HTML Rəqqas labaratoriyası (HTML5) Download Run now
Fotoelektrik olay Java Fotoelektrik effekt Download Run now
- HTML Üfüqə nəzərən bucaq altında atılmış cismin hərəkəti (HTML5) Download Run now
Bir telin direnci (HTML5) HTML Naqilin müqaviməti (HTML5) Download Run now
Bir telin direnci Flash Naqildə olan Müqavimət Download Run now
Rutherford Saçılması (HTML5) HTML Rezerford səpilməsi (HTML5) Download Run now
Maddenin Halleri (HTML5) HTML States of Matter (HTML5) Download Run now
Basınç (HTML5) HTML Maye təzyiqi (HTML5) Download Run now
- HTML Dalğaların interferensiyası (HTML5) Download Run now
Telde Dalga Hareketi (HTML5) HTML Naqildə yaranan rəqslər (HTML5) Download Run now

Azerice diline henüz çevrilmeyen benzetimler

Kalan benzetimler PhET Çeviri Programı kullanılarak çevrilebilir.