Azerbaijani (Азербажан)

Атомын харилцан үйлчлэл (HTML5) HTML Atomlararası qarşılıqlı təsirlər (HTML5) Download Run now
Тэнцвэрийн хууль (HTML5) HTML Tərəzi labaratoriyası (HTML5) Download Run now
- Java Ölcmə əməliyyatı Download Run now
Бтарей ба эсэргүүцэл Java Batareya-rezistor dövrəsi Download Run now
Гэрлийн хугарал (HTML5) HTML İşığın sınması (HTML5) Download Run now
Конденсаторын Лаборатори Java Kondensator Labaratoriyası Download Run now
Конденсатортай лаборатори: Үндэс (HTML5) HTML Kondensator labarotoriyası  (HTML5) Download Run now
Цахилгаан цэнэг болон орны шугам (HTML5) HTML Yüklər və elektrik sahəsi (HTML5) Download Run now
Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол Гүйдэл (HTML5) HTML Circuit Construction Kit: DC (HTML5) Download Run now
Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол гүйдэл - Виртуаль Лаб (HTML5) HTML Elektrik Dövrəsi Labaratoriyası (HTML5) Download Run now
Өнгөний үзэгдэл (HTML5) HTML Rəng Ayırd Etmə (HTML5) Download Run now
Кулоны Хууль (HTML5) HTML Kulon qanunu (HTML5) Download Run now
Гулгагчийн Энергийн Парк Java Enerji Konki Parkı Download Run now
Дугуйт тэшүүрийн талбай (HTML5) HTML Enerjinin saxlanma qanununun əsasları (HTML5) Download Run now
Гулгагчийн Энергийн Парк: Үндсэн Java Enerji Konki Parkı : Əsaslar Download Run now
Фарадейн хууль (HTML5) HTML Faradey qanunu (HTML5) Download Run now
Динамикийн үндэс (HTML5) HTML Qüvvələr və hərəkət (HTML5) Download Run now
Үрэлт (HTML5) HTML Sürtünmə (HTML5) Download Run now
үрэлт Flash Sürtünmə Download Run now
Гравитац Ба Орбит (HTML5) HTML Qravitasiya və Orbitlər (HTML5) Download Run now
Гравитацийн хүчний лаборатори (HTML5) HTML Qravitasiya qüvvəsi labaratoriyası (HTML5) Download Run now
Гукийн хууль (HTML5) HTML Huk qanunu (HTML5) Download Run now
Жон Травольт (HTML5) HTML Con Travoltaj (HTML5) Download Run now
Масс ба Пүрш (HTML5) HTML Kütlələr və yaylar  (HTML5) Download Run now
Масс ба Пүрш: Үндсэн (HTML5) HTML Yaylar və kütlələr (HTML5) Download Run now
Омын хууль (HTML5) HTML Om qanunu (HTML5) Download Run now
Математик дүүжингийн лаборатори (HTML5) HTML Rəqqas labaratoriyası (HTML5) Download Run now
Фотоцахилгаан Үзэгдэл Java Fotoelektrik effekt Download Run now
Шидэгдсэн биеийн Хөдөлгөөн (HTML5) HTML Üfüqə nəzərən bucaq altında atılmış cismin hərəkəti (HTML5) Download Run now
Дамжуулагчийн Эсэргүүцэл (HTML5) HTML Naqilin müqaviməti (HTML5) Download Run now
resistance-in-a-wire Flash Naqildə olan Müqavimət Download Run now
Резерфордын Сарнил (HTML5) HTML Rezerford səpilməsi (HTML5) Download Run now
Материйн Төлөв (HTML5) HTML States of Matter (HTML5) Download Run now
Даралтын Үйлчлэл (HTML5) HTML Maye təzyiqi (HTML5) Download Run now
Долгионы Интерференц (HTML5) HTML Dalğaların interferensiyası (HTML5) Download Run now
Чавхдасны Долгион (HTML5) HTML Naqildə yaranan rəqslər (HTML5) Download Run now

Азербажан загварчлал хараахан орчуулагдаагүй байна

Үлдсэн загварчлалуудыг PhET Орчуулгын Багаж ашиглан орчуулж болно.