Εργαστήριο Πυκνότητας


Download Sau puteţi descărca toate fişierele într-o singură arhivă.


Titlu Εργαστήριο Πυκνότητας
Descriere Διερεύνηση της πυκνότητας των υλικών, μέσα από δοκιμασίες πλεύσης/βύθισης
Subiect Physics
Nivel K-5
Tip Lab
Răspunsuri incluse No
Limbă Greek
Cuvinte cheie Όγκος, Μάζα, Πυκνότητα
Simularea Densitate


Autori Ιωάννης Λεύκος
Email lefkos@eled.auth.gr
Şcoală / Organizaţie School of Education, Aristotle University of Thessaloniki
Prima transmisie 09.10.2012
Ultima verificare 09.10.2012