Εργαστήριο Πυκνότητας


Download alle bestanden zijn zipbestanden


Titel Εργαστήριο Πυκνότητας
Beschrijving Διερεύνηση της πυκνότητας των υλικών, μέσα από δοκιμασίες πλεύσης/βύθισης
Onderwerp Fysica
Niveau K-5
Type Labo
Antwoorden inbegrepen Neen
Taal Grieks
Sleutelwoorden Όγκος, Μάζα, Πυκνότητα
Simulatie(s) Dichtheid


Auteur(s) Ιωάννης Λεύκος
School School of Education, Aristotle University of Thessaloniki
Datum waarop ingediend 9-10-12
Datum waarop aangepast 9-10-12