Εργαστήριο Πυκνότητας


Download Sie können auch alle Dateien als komprimiertes ZIP Archiv downloaden


Titel Εργαστήριο Πυκνότητας
Beschreibung Διερεύνηση της πυκνότητας των υλικών, μέσα από δοκιμασίες πλεύσης/βύθισης
Thema Physik
Niveau Grundschule
Typ Praktikum
Antwort enthalten Nein
Sprache Griechisch
Stichworte Όγκος, Μάζα, Πυκνότητα
Simulation(en) Dichte


Autoren Ιωάννης Λεύκος
Kontakt Email lefkos@eled.auth.gr
Schule / Organisation School of Education, Aristotle University of Thessaloniki
Eingereicht am 09.10.12
Aktualisiert am 09.10.12