Εργαστήριο Πυκνότητας


Download Tous les fichiers sous forme d'un zip compressé.


Titre Εργαστήριο Πυκνότητας
Description Διερεύνηση της πυκνότητας των υλικών, μέσα από δοκιμασίες πλεύσης/βύθισης
Sujet Physique
Niveau Cm2
Type Labo
Réponses incluses Non
Langue Grec
Mots clés Όγκος, Μάζα, Πυκνότητα
Simulation(s) Masse volumique


Auteur(s) Ιωάννης Λεύκος
Email de contact lefkos@eled.auth.gr
Ecole / Organisation School of Education, Aristotle University of Thessaloniki
Date de soumission 09/10/12
Date de mise à jour 09/10/12