Εργαστήριο Πυκνότητας


Download todos los archivos como un archivo comprimido .zip


Título Εργαστήριο Πυκνότητας
Descripción Διερεύνηση της πυκνότητας των υλικών, μέσα από δοκιμασίες πλεύσης/βύθισης
Asignatura Física
Nivel Kínder a grado 5 (K-5)
Tipo Lab
Respuestas incluidas No
Idioma Griego
Palabras clave Όγκος, Μάζα, Πυκνότητα
Simulacion(es) Densidad


Autor(es) Ιωάννης Λεύκος
Correo de contacto lefkos@eled.auth.gr
Colegio / Organización School of Education, Aristotle University of Thessaloniki
Enviado 9/10/12
Actualizado 9/10/12